Hasiči Nový Bor

Výjezdy jednotky dobrovolných hasičů města Nový Bor

DN 1x OA se zraněním Radvanec dne 16.6 2024

Dnes brzo ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že vozidlo se nachází mimo komunikaci a zraněná osoba mimo vozidlo. Bylo provedeno protipožární opatření a poskytnuta předlékařská pomoc. Následně se dostavila na místo události hlídka PČR a pak jednotka HZS LK, vozidlo ZZS LK a dopravní policie. Poté se jednotka po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Únik ropných látek Polevsko dne 15-16.6 2024

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k úniku ropných látek. Osoba a ni vozidlo na místě nejsou. Jednotka provedla posyp vozovky sorbentem za pomoci vozíku Ecotarp. Na místě hlídka PČR. Následně jednotka provedla úklid vozovky a materiálu. Poté se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Požár školy Cvikov dne 14.6 2024 – Taktické cvičení

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár školy. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o taktické cvičení. Následně jednotka prováděla veškerou činnost na žádost VZ. Po ukončení cvičení byl proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VD Caska Radim

Dopravní nehoda Nový Bor dne 11.6 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka MP. Na místě majitel telefonu, který nám sdělil, že opravoval osobní vozidlo staršímu muži a telefon zapomněl na střeše vozidla. V místě určeného zásahu mu telefon upadl z vozidla. Nejednalo se tedy o nehodu. Na místě zásahu hlídka PČR, ZZS a jednotka HZS odvolána při cestě k zásahu. Naše jednotka dále nezasahovala a vrátila se zpět na základnu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

Únik plynu Okrouhlá dne 8.6 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik plynu v Okrouhlé. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě uniká plyn z poškozeného potrubí a je přítomen pracovník plynárenské služby. Následně se dostavila jednotka HZS LK a převzala si velení zásahu. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Dopravní nehoda Nový Bor dne 5.6 2024

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahují hlídky PČR a MP. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté protipožární opatření odpojením aku a umístěním RHP. Nehoda bez zranění. Jednotka dále zjistila rozsáhlí únik ropných látek, které asanovala sorbentem ecodry. Na místě zásahu jednotka HZS. Dále jednotka nezasahovala. Následně provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Únik plynu Polevsko dne 1.6 2024

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na únik plynu v domě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že dítě má ve své péči ZZS. Jednotka provedla měření koncentrace plynu za pomoci gasalertu, který vykazoval hodnoty 30 ppm. Jednotka provedla odvedení dvou starších osob mimo byt, dále otevření oken pro přirozené odvětrání a poté nasadila přetlakový ventilátor Orkan. Na místě PČR, ZZS a HZS. Následně po odvětrání prostor byl proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Požár traktoru Okrouhlá dne 31.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesního traktoru. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III a CAS-32 T-148 II včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že traktor(lakatoš UKT 80) hoří ve čtvrté fázi požáru. Jednotka provedla rozvinutí dvou útočných proudů C z CAS na lokalizaci a likvidaci požáru. Na místě zásahu lesník a hlídka PČR. Jednotka prováděla i ochranu okolí. Na místě zásahu jednotka Skalice, která nám doplňovala vodu do CAS. Poté i jednotka HZS, která prováděla kontrolu místa zásahu termokamerou. Následná likvidace požáru. Na místě VPP. Poté proveden úklid materiálu a po dohodě s VZ se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Dopravní nehoda Nový Bor dne 25.5 2024

Dnes byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že poškozené vozidlo stojí u krajnice a řidič je mimo vozidlo, provedeno protipožární opatření a poskytnuta předlékařská pomoc. Na místo zásahu se dostavila ZZS LK, jednotka HZS ČR a následně dopravní policie. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Otevření bytu Nový Bor dne 22.5 2024

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že dům je uzamčen a na místě je dcera majitelky domu. Jednotka provedla otevření domu za pomoci speciálního nářadí. Na místě zásahu ZZS. Uvnitř majitelka domu, která byla na zemi a nemohla se zvednout. Na místě zásahu jednotka HZS. Po zaléčení osoby ZZS, byl poté proveden společný transport do vozidla ZZS. Následně jednotka provedla úklid materiálu a návrat zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Dopravní nehoda Sloup v Čechách dne 22.4 2025

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že osoby mimo vozidlo. Jednotka provedla protipožární opatření odpojením aku. Únik ropných látek nezjištěn. Jedna osoba lehce zraněná, ale nepožadovala ošetření. Na místě zásahu ZZS, hlídka PČR a následně jednotka HZS. Naše jednotka dále nezasahovala. Po úklidu materiálu a dohodě s VZ se vrátila zpět na svoji základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Dopravní nehoda Polevsko dne 20.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu cyklisty. Na místo nehody byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky.

Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k nehodě cyklisty, který ve vysoké rychlosti naboural do plotu. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté předlékařskou pomoc do příjezdu ZZS. Na místě zásahu ZZS, hlídka PČR, jednotka HZS a také vrtulník. Po zaléčení byl proveden transport zraněné osoby. Následně jednotka provedla úklid materiálu a návrat zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

AED Nový Bor dne 20.5 2024

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na AED. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že pacient leží na podlaze v obývacím pokoji a resuscitaci provádí člen rodiny, jednotka zahájila resuscitaci s pomocí AED, který nedoporučil výboj. Bylo provedeno sbalení materiálu a jednotka se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Požár bytu Česká Lípa dne 19.5 2024

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár bytu v panelovém domě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Jednotka odvolána při cestě k události. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan

Uvolněná krytina na domě Česká Lípa dne 18.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na sundání uvolněné krytiny. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka HZS. Naše jednotka na místě zásahu nebyla potřeba a tak se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Otevření bytu Nový Bor dne 18.5 2024

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na otevření bytu. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě čeká posádka ZZS LK. Jednotka provedla otevření bytu pomocí speciálního nářadí bez poškození. Pacienta si převzala posádka ZZS LK. Na místo se dostavila hlídka PČR z Nového Boru a následně jednotka HZS LK. Jednotka pomohla s naložením a transportem pacienta do sanitního vozu. Následně po sbalení materiálu a dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
VD Štyndl Pavel

Dopravní nehoda 3x OA Kamenický Šenov dne 17.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu tří osobních vozidel. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka ÚLK PS Česká Kamenice. Nehoda bez zranění. Naše jednotka dále nezasahovala a po dohodě s VZ se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Únik ropných látek Nový Bor dne 17.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahují hlídky MP a PČR Nový Bor. Olejová skvrna na vozovce. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté provedla posyp vozovky sorbentem za pomoci vozíku ECOTARP. Na místě zásahu jednotka HZS. Následně po provedení posypu vozovky jednotka provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Řezání stromu Nový Bor dne 17.5 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu na koupališti. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se na místě zásahu nachází ohlašovatel. Dále zjistila, že došlo k pádu velké břízy na plot a přilehlou komunikaci. Jednotka provedla rozřezání a odklizení stromu za pomoci MPR Husqvarna. Poté úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VD Toms Jan

Únik nebezpečných chemických látek Nový Bor dne 17.5 2024

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na únik chemické látky. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky.

o příjezdu na místo události průzkumem zjištěny informace od zaměstnanců firmy, že na daném pracovišti žádná tekutina (kyselina chlorovodíková) neteče ani neuniká, jen štiplavá koncentrace v ovzduší pravděpodobná závada na odsávací technologii. Jednotka provedla vymezení zóny vytyčovací páskou, dále nataženo DV 4x B s rozdělovačem do budovy a 1x ÚP na 3x C. Jednotka dále provedla evakuaci 5ti zaměstnanců mimo zasažený prostor, měření koncentrace za pomocí GasAlertu kdy nebylo nic naměřeno a na přilehlých chodbách provedeno přirozené odvětrání otevřením oken zásah v IDP, dále prováděna dodávka vody z CAS do SDO.
dále se na místo dostavila jednotka HZS a hlídka policie. Po sbalení materiálu a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Otevření bytu Česká Lípa dne 16.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu. Na místo zásahu byla vyslána technika AZ-30 MB včetně osádky. Jednotka odvolána cestou k zásahu. Nikdo zraněn.
VD Toms Jan

Požár panelového domu Česká Lípa dne 15.5 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár bytu v panelovém domě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II. Jednotka odvolána zpět na základnu při cestě k zásahu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

AED Nový Bor dne 13.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na AED. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR. Naše jednotka provedla společně s hlídkou PČR resuscitaci osoby. Na místě ZZS, která si následně převzala osobu do své péče. Naše jednotka dále nezasahovala a dle lékaře nebudeme na místě potřeba, proto jednotka provedla úklid materiálu a návrat zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

AED Prácheň dne 12.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na AED do obce Prácheň. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux II včetně osádky. o příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dítě se zdravotními komplikacemi. Na místě místní jednotka SDH a hlídky PČR. Jednotka provedla kontrolu stavu dítěte a prováděla dozor do příjezdu ZZS LK. Na místě ZZS a LZS LK. Následně dítě předáno do péče ZZS, která dítě s matkou transportovala do nemocnice. Po odjezdu ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan

Otevření byzu Nový Bor dne 12.5 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu protečení vody do bytu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR. Naše jednotka provedla vypnutí vody do bytu. Následně započala ustavovat vozidlo AZ-30. Na místě zásahu jednotka HZS a majitel bytu, který otevřel. Dle jeho informaci vodu zapnula kočka. Naše jednotka dále nezasahovala a proto provedla úklid materiálu a po dohodě s VZ se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Požár lesa Prácheň dne 12.5 2024

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár lesa u obce Prácheň. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-148 II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje místní jednotka a jednotka HZS. Naše jednotka byla VZ vyslána do lesa, kde našla několik úmyslně založených ohnisek. Jednotka provedla lokalizaci a likvidaci požáru za pomoci jednoho útočného proudu C z CAS. Následná likvidace požáru. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VD Toms Jan

Srážka vlaku a osoby Svor dne 5.5 2024

Dnes brzo ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu na kolejích. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo ke srážce osoby a vlaku. Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem. Spolu s jednotkou na místě hlídka PČR a následně se dostavila jednotka HZS ČR stanice Jablonné v Podještědí a ZZS LK. Následně dorazila jednotka HZSp SŽDC z Liberce. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
VD Štyndl Pavel

Únik plynu Nový Bor dne 3.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik plynu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již jsou osoby mimo dům. Jednotka provedla měření Gasalertem, který nevykazoval nějaké hodnoty. Na místě zásahu jednotka HZS, PCŘ a pracovník GAZnetu. Pracovník GAZnetu naměřil minimální hodnotu přímo u hodin plynoměru, který dle jeho slov nic neznamenal. Naše další činnost na místě zásahu nebyla potřeba a proto se po dohodě s VZ jednotka po úklidu materiálu vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn
VJ Kočí Josef

Otevření bytu Polevsko dne 3.5 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o žádost o otevření bytu rodinou, kde má být nereagující osoba. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že osoba se nachází na posteli u dveří bytu. Jednotka proto a z důvodu krajní nouze, provedla otevření bytu za přítomnosti rodinných příslušníků. V bytě nalezena jedna osoba. Komunikace probíhala s obtížemi. Dále zjištěno, že osoba je diabetik. Informace předána ZZS LK. Na místě hlídka PČR a jednotka HZS LK. Po příjezdu ZZS LK na místo zásahu byl proveden transport osoby do vozidla ZZS. Následně byl proveden úklid materiálu a po dohodě s VZ, návrat na základnu. Nikdo zraněn.

Řezání stromu Pihel dne 2.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu v obci Pihel. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že strom padl na el. vedení. Jednotka si povolala pracovníka ČEZu. Mezi tím jednotka prováděla rozřezání stromu. Na místě zásahu jednotka HZS. Následně i pracovník ČEZu. Naše jednotka Provedla úklid materiálu a poté se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Otevření bytu Nový Bor dne 1.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I, AZ-30 MB včetně osádek. Jednotka přijela na místo události současně s jednotkou HZS. Průzkumem zjištěno, že AZ-30 není na místě potřeba proto byl odeslán zpět na základnu a jednotka dále nezasahovala. Po sbalení materiálu a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Synek Jan

Řezání stromu Okrouhlá dne 1.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu u obce Okrouhlá. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že časti stromu někdo odklidil z komunikace před příjezdem jednotky, komunikace průjezdná. Po dojetí jednotky HZS se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
Po cestě na základnu byla jednotka vyslána KOPIS na další událost.
VD Synek Jan

AED Okrouhlá dne 30.4 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na AED. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR. Naše jednotka se přidala k resuscitaci. AED od hlídky PČR, výboj několikrát nedoporučen. Na místě zásahu dvě vozidla ZZS. ZZS zapojena do resuscitace. Po několika desítkách minut, lékař konstatoval smrt osoby. Jednotka poté provedla úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

Únik plynu Cvikov dne 30.4 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik plynu ve Cvikově. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. o příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR. Na místě pracovníci firmy Strabag. Naše jednotka provedla měření koncentrace plynu Gasalertem. Na místě zásahu jednotka HZS. Poté bylo provedeno společné vytýčení nebezpečné zóny páskou, rozvinutí dopravního vedení B, rozdělovač, a jeden útočný proud C. Vše zavodněno. Na místě zásahu f. Gasnet. Poté provedeno obnažení trubky ženijním nářadím a zaškrcení speciálním nářadím. Poté VZ rozhodl o sbalení materiálu a po předání místa zásahu se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

AED Nový Bor dne 26.4 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na AED. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že osoba nedýchá a občané plus náš člen provádí resuscitaci. Jednotka provedla nasazení AED, kdy byl 2x doporučen výboj. Na místě zásahu ZZS, plus vrtulník. Dále hlídka PČR. Další výboje zajistila ZZS. Po celou dobu byla provedena společná resuscitace a oživování. Následně byla osoba oživena a transportována vozidlem ZZS do vrtulníku. Následně naše jednotka provedla úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Únik ropných látek Nový Bor dne 25.4 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky.  Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o ropné skvrny přes celou šíří komunikace a délce cca 50m. Jednotka provedla posyp vozovky sorbentem. Na místě MěP Nový Bor. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na den IZS na ukázku techniky v Novém Boru. Nikdo zraněn.
VD Synek Jan

Únik plynu Nový Bor dne 25.4 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik plynu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se v bytě nachází uživatelka bytu bez viditelných zdravotních problémů a její syn. Byt odvětráván přirozenou cestou před příjezdem jednotky. Jednotka provedla měření koncentrace za pomocí přístroje GasAlert, kdy nebylo v bytě nic naměřeno. Jednotka provedla odvětrání domu přirozenou cestou a po příjezdu ZZS předala osobu do její péče. Dále na žádost ZZS pomohla s transportem osoby do sanitního vozu. Nadále se na místo dostavila MěP Nový Bor a jednotka HZS. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na den IZS na ukázku techniky v Novém Boru. Nikdo zraněn.
VDP v pohotovostní poloze.
VD Synek Jan

Únik plynu z výkopu Cvikov dne 22.4 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik plynu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o únik plynu z potrubí narušeného zemními pracemi a již zasahují jiné jednotky PO a hlídka PČR. Další činnost jednotky nebyla na místě potřeba, proto se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Jan Holman

Otevření bytu Nový Bor dne 21.4 2024

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na otevření bytu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a AZ-30 MB včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že byt má bezpečnostní zámek a po příjezdu HZS se hledala náhradní přístupová cesta. Bylo zjištěno, že na balkóně je otevřená ventilačka. Byla ustavena výšková technika a příslušníci HZS pomocí speciálního nářadí otevřeli ventilačku a otevřeli byt zevnitř a předali paní ZZS LK. Na místě přítomna PČR.
VD Štyndl Pavel

Požár domu Česká Lípa dne 16.4 2024

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár domu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Jednotka byla odvolána zpět na základnu cestou k zásahu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

DN 2x OA s únikem ropných látek dne 11.4 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu dvou osobních vozidel bez zranění. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR. Nehoda bez zranění. Jednotka provedla protipožární opatření odpojením aku, dále zjistila únik ropných látek které asanovala sorbentem. Dále provedla fotodokumentaci. Na místě zásahu jednotka HZS Česká Kamenice. Naše jednotka dále nezasahovala a sorbent byl ponechán na ropné skvrně. Poté úklid materiálu a návrat jednotky zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Kočí Josef ml.

Pád OA na osobu Nový Bor dne 10.4 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na pád osobního vozidla na osobu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že osoba je mimo z pod vozidla a spolupracovníci provádí oživovací pokusy. Naše jednotka je poté vystřídala společně s hlídkou PČR. Na místě zásahu postupně ZZS, jednotka HZS a vrtulník LZS Liberec. Dále společné střídání při ošetřování pacienta. Následně proveden transport do vrtulníku. Po nějaké době doktor konstatoval smrt osoby. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

AED Nový Bor dne 10.4 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána k dalšímu vyjezdu. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR a ZZS. Naše jednotka se zapojila do oživování pacienta. Na místě zásahu jednotka HZS. Následně byl stanoven exitus osoby. Jednotka provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na základnu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

Vyhledávání osoby Radvanec dne 10.4 2024

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na vyhledávání osoby a pomoc ZZS při zapadnutí jejich vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-148 II a VEA Toyota Hilux III včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že osoba není nalezena a ZZS zapadla. Po příjezdu jednotky HZS, bylo provedeno vyhledávání osoby. Po nalezení osoby byl proveden transport do vozidla ZZS a následně vyproštění vozidla ZZS na komunikaci. Následně proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Požár lesa Svor dne 9.8 2024

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár lesa nad obec Svor. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a VEA Toyota Hilux III včetně osádek. Místo zásahu vyhledáváno. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka Jablonné v Podještědí. Jednalo se o ukončené (včera) nahlášené pálení obce Svor. Jednotka se proto vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

Transport osoby Nový Bor dne 7.4 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na transport osoby pro ZZS. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje ZZS. Jednotka po zaléčení osoby provedla transport do vozidla ZZS. Na místě zásahu jednotka HZS. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Pád z kola Polevsko dne 7.4 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na pád osoby z kola na lesní cestě. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že osoba leží na lesní cestě. Jednotka provedla předlékařskou pomoc do příjezdu ZZS. Na místě jednotka HZS. Poté ZZS. Provedeno předání místa zásahu a poté transport zraněné osoby do vozidla ZZS. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Únik ropných látek na komunikaci 1/9 Svor dne 6.4 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu nebyl průzkumem zjištěn žádný velký únik ropných produktů. Na Děčínské straně bylo zjištěno, že posyp provedla jednotka HZS Varnsdorf. Naše jednotka se spojila s jednotkou Jablonné a provedla posyp jen zatáčky. Poté se dohodla s jednotkou Jablonné a po úklidu materiálu se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Požár koupelny Nový Bor dne 5.4 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár elektrických rozvodů v koupelně jednoho z bytů. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zahoření dvojzásuvky v koupelně jednoho z bytů. Připraven RHP. Jednotka provedla vizuální kontrolu místa zásahu a zároveň kontrolu termokamerou. K plamennému hoření při příjezdu jednotky již nedocházelo. Na místě zásahu hlídka MP a jednotka HZS. Naše jednotka dále nezasahovala. Proběhlo předání místa zásahu. Naše jednotka poté provedla úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
ZVj Kočí Martin

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči Nový Bor web 1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hasiči Nový Bor – Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás