Hasiči Nový Bor

Výjezdy jednotky dobrovolných hasičů města Nový Bor

Otevření OA Nový Bor dne 22.9 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na otevření OA. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se na místě zásahu nachází majitelka vozidla. Jednotka provedla otevření osobního vozidla bez poškození. Uvnitř kláče, léky atd. Jednotka předala OA majitelce a po úklidu materiálu se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Požár lesa Horní Prysk dne 20.9 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesa. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-815 včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahují jiné jednotky PO. Naše prováděla pomoc při rozebírání hromad dřeva. Dále nezasahovala. Poté provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

Požár louky Svor-Rousínov dne 17.9 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár louky u RD. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, již zasahuje jednotka HZS a na místě přítomna PČR. Jednotka pomohla s hasebními pracemi pomocí jednoduchých hasebních prostředků. Po likvidaci požáru a sbalení materiálu se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Otevření bytu Nový Bor dne 16.9 2023

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na otevření bytu. Jednalo se o žádost hlídky MP. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje PČR a Městská policie. Dům otevřel majitel při příjezdu jednotky PČR a jednotka nezasahovala. Nikdo zraněn.

VD Štyndl Pavel

Vyproštění osob z výtahu Nový Bor dne 13.9 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na vyproštění osob z výtahu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že osoby jsou již venku z výtahu. Jednotka proto dále nezasahovala. Jednotka se proto vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Otevření bytu Nový Bor dne 12.9 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu jídla na plotně. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR. Jednotka provedla otevření bytu za pomoci speciálního nářadí. Uvnitř jídlo na plotně. Jednotka provedla vypnutí sporáku a sundání jídla mimo sporák. Kontrolou nezjištěno nic zvláštního. Na místě zásahu jednotka HZS. Naše jednotka poté provedla úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Otevření bytu dne 2.9 2023 Nový Bor

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o otevření rodinného domu, kde na zemi leží osoba a již zasahuje hlídka MP. Dalším průzkumem zjištěno, že strážník městské policie vnikl do objektu oknem a otevřel vchodové dveře. Zjištěno, že osoba nejeví známky života a jedná se o exitus. Na místě syn osoby. Na místo se dále dostavila hlídka PČR, jednotka HZS LK a ZZS LK. Po konstatování úmrtí ZZS byl proveden úklid materiálu a návrat na základnu. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan

Únik ropných látek Maxov dne 31.8 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na komunikaci. Ropná látka byla již z obce Cvikov až do obce Sloup v Čechách. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že ropná skvrna se již táhne od Cvikova přes Maxov, Sloup v Čechách na silnici Sloup v Čechách směr Nový Bor, odbočka do obce Janov. Na místě zásahu jednotka0 HZS. S VZ bylo dohodnuto, že naše jednotka provede posyp vozovky v určitém úseku, což jednotka provedla. Následně po provedeném posypu, byl proveden úklidu materiálu a po dohodě s VZ se naše jednotka poté vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

DN 1x OA + autobus silnice v obci Polevsko dne 30.8 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na nehodu osobního vozidla a autobusu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 1x Autobus x 1x OA s nárazem do budovy. V OA u kterého bylo provedeno protipožární opatření odpojením AKU cestovaly tři osoby, řidič lehké oděrky horní končetiny, spolujezdec lehká bolest hrudníku od bezpečnostního pásu. Osoby odmítly jakékoliv ošetření jak ze strany jednotky a taktéž odmítly možné přivolání posádky ZZS. V autobuse cestoval pouze řidič. Dále se na místo dostavila jednotka HZS a následně hlídka Dopravní policie. Po zadokumentování hlídkou policie byl proveden společně s jednotkou HZS úklid vozovky a po sbalení materiálu a dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Odřad HZS Libereckého kraje – Požár pražců Sokolov dne 27.8 2023

Dnes v poledne byla naše jednotka kontaktována ohledně odřadu na rozsáhlí požár v Karlovarském kraji. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-815 včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu v odřadu HZS Libereckého kraje bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje několik jednotek PO. Jednotka byla rozdělena do dvou úseků kdy na jednom úseku byla ponechána CAS 32 T-815 se strojníkem, který prováděl doplňování vody do CAS a kyvadlovou dopravu vody do elektrárny Tisá a zpět. Zbytek jednotky byl odeslán na jiný úsek, kde jednotka prováděla hasební a dohašovací práce při rozebírání hromad těžkou technikou na již vybudovaných útočných proudech „C“, střídání obsluhy Mobilního monitoru AMBASSADOR jednotky HZS Středočeského kraje a plnila další pokyny velitele úseku. Jednotka se po ukončení zásahu pro odřad HZS LK vrátila s ostatními jednotky v odřadu zpět do míst svých dislokací. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Únik ropných látek Nový Bor dne 26.8 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k neznámému úniku ropných látek z OA, které již nebylo na místě zásahu. Jednotka provedla posyp vozovky sorbentem a následný úklid komunikace. Na místě zásahu hlídky PČR a MP Nový Bor. Následně proveden úklid materiálu a návrat zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Otevření bytu Nový Bor dne 25.8 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na otevření bytu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že osoba  otevřela sama a byla v pořádku. Dále se nezasahovalo. Na místě zásahu hlídka PČR, jednotka HZS a ZZS. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Vyhledávání osoby Horní Prysk dne 23.8 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na vyhledávání osob v lese. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo srazu jednotka vyčkala na pokyn k provedení pátrací akce spolu s ostatními jednotkami a PČR. Jednotka prováděla pátrací akci do odvolání. Po jejím ukončení jednotka provedla sbalení materiálu a vrátila se zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Pomoc ZZS Nový Bor dne 20.8 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na pomoc ZZS s vynesením zraněné osoby ze sklepních prostor. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje ZZS. Zraněná osoba v jejich péči za pomoci rodinných příslušníků. Jednotka tedy dále nezasahovala. Poté se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

Otevření bytu v DPS Nový Bor dne 20.8 2023

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že budova DPS je uzamčena. Jednotka provedla otevření vstupních dveří a otevření dveří do bytu. Uvnitř osoba. Na místě zásahu ZZS, které byla osoba předána do jejich péče. Dále jednotka nezasahovala. Na místě zásahu jednotka HZS a hlídka PČR. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Otevření bytu v DPS Nový Bor dne 19.8 2023

Dnes v poledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu v DPS. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že byt je uzavřen. Jednotka provedla otevření bytu z důvodu krajní nouze. Uvnitř bytu starší osoba na podlaze. Jednotka provedla zvednutí osoby a posazení na postel. Na místě zásahu hlídka PČR, jednotka HZS a ZZS. Provedeno předání osoby do péče ZZS. Naše jednotka dále nezasahovala a po úklidu materiálu se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Vyproštění osob z výtahu Nový Bor dne 18.8 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na vyproštění osob z výtahu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že tři osoby se nachází zaseknuté v mezipatře. Jednotka provedla otevření výtahu speciálním klíčem a vyproštění sob z výtahu. Osoby v pořádku. Poté provedeno zavření výtahu. Informován správce výtahu v panelovém domě. Poté proveden úkldi materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Josef Kočí ml.

Transport pacienta Nový Bor dne 18.8 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na transport zraněné osoby. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje ZZS. Jednotka poté vyčkala na pokyn ZZS ohledně transportu osoby. Na místě zásahu jednotka HZS. Následně proveden společný transport zraněné osoby do vozidla ZZS. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

Požár obchodu Česká Lípa dne 16.8 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár budovy v České Lípě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Při dojezdu k místu zásahu byla jednotka z důvodu dostatečného počtu SaP vrácena zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Požár panelového domu Česká Lípa dne 9.8 2023

Dnes brzo ráno byla naše jednotka vyslána na požár panelového domu v České Lípě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahují všechny složky IZS. Jednotka na pokyn VZ poskytla jednotce HZS 1x RHP(práškový) a připojila se k ostatním jednotkám PO, které již zasahovaly a prováděla evakuaci osob z panelového domu v dýchací technice a za pomocí vyváděcích masek z důvodu zakouření budovy. Po provedené evakuaci osobo a provedení finálního průzkumu , že je budova bez osob došlo k redukci SaP a jednotka byla po sbalení materiálu VZ odeslána zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Únik ropných látek Nový Bor dne 8.8 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci v našem městě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vyteklou Naftu ze zaparkovaného OA na parkovišti obchodního domu Lidl a již zasahuje hlídka PČR. Majitel OA na místě. Jednotka provedla zasypání skvrny sorbentem a po úklidu materiálu se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Únik ropných látek Svor dne 8.8 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci v obci Svor. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vytékající olej ze zaparkovaného OA, starostka obce na místě. Jednotka provedla zasypání oleje sorbentem, dále se na místo dostavila jednotka HZS a hlídka PČR. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Požár domu Kamenický Šenov dne 8.8 2023

Dnes ráno byla naše dvě družstva vyslána na požár domu v Kamenickém Šenově. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a AZ-30 MB. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o opuštěný dům a uvnitř si zatopil muž bez domova. Jednalo se o planý poplach. Na místě zásahu jednotka HZS ÚLK PS Česká Kamenice a poté přijela místní jednotka a jednotka HZS Česká Lípa. Poté také hlídka PČR Nový Bor. Naše jednotka se poté vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

Únik ropných látek na komunikaci Nový Bor dne 7.8 2023

Dnes k večerubyla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na komunikacích města. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k úniku neznámého množství ropné látky na městské komunikace. Vozidlo nezjištěno. Jednotka provedla posyp vozovky sorbentem a poté přejela na další místa, která také zasypala. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Ucpané okapy a zatékání vody do domu Česká Lípa dne 7.8 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc do České Lípy. Na místo zásahu byla vyslána technika AZ-30 MB včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo díky dešťům k utržení několika střešních tašek. Následně tím došlo k ucpání okapů a svodů. Tím několik dnů díky dešti zatékalo do domu. Jednotka provedla ustavení AZ-30 a poté vyčištění okapů od nečistot. Poté úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Kočí Martin ml.

Požár OA Svojkov dne 3.8 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že hoří jedno osobní auto a další dvě jsou již přímo ohrožena požárem. Na místě zásahu hlídka PČR. S naší jednotkou přijela jednotka Svojkov. Naše jednotka provedla lokalizaci a likvidaci požáru jedním útočným proudem D z CAS. Poté byl vytvořen další útočný proud C. Jednotka provedla lokalizaci a likvidaci požáru ve spolupráci s jednotkou Svojkov. Na místě zásahu jednotka HZS. Naše jednotka poté provedla úklid materiálu a po dohodě s VZ se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

Vyproštění a záchrana jelena Polevsko dne 3.8 2023

Dnes ráno, byla naše jednotka vyslána na záchranu jelena, který měl být zamotán v drátu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že je na místě oznamovatel a jelen je zamotaný v laně. Jednotka provedla přitažení jelena do bezpečné vzdálenosti a poté provedla odřezání lana za pomoci ruční akumulátorové úhlové brusky. Poté byl jelen vypuštěn do volné přírody. Na místě jednotka HZS. Následně proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

Otevření bytu Nový Bor DPS dne 1.8 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu do naší DPS. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že byt již byl otevřen před příjezdem jednotky. Uvnitř na podlaze bytu starší žena. Na místě zásahu ZZS. Provedeno společné zvednutí osoby na postel a kontrola životních funkcí. Poté proveden úklid materiálu a návrat zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Požár domu Kytlice dne 31.7 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár domu v obci Kytlice. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár elektroinstalace v rodinném domě a že již zasahují jednotky PO z ULK. Po dohodě s VZ další činnost jednotky nebyla potřeba. Jednotka se proto vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan

Dopravní nehoda motorkáře Kamenický Šenov silnice 1/13 dne 29.7 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu motorkáře do Kamenického Šenova. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 1x motocykl se zraněním, řidič Rakouské národnosti a již zasahuje jednotka HZS ÚLK Česká Kamenice. Jednotka provedla zajištění místa události, komunikace po dobu zásahu uzavřena. Dále jednotka společně s jednotkou HZS provedli předlékařskou pomoc nasazením krčního límce a přípravu pro transport pro ZZS za pomocí nosítek SCOOP rám. Následně se na místo dostavila hlídka Dopravní policie a posádky ZZS do jejíž péče byla osoba předána. Po zaléčení pacienta a následném odjezdu ZZS a jednotky HZS byl provoz na komunikaci obnoven, jednotka provedla sbalení materiálu, místo předáno polici a jednotka se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Kouř z motoru OA Nový Bor dne 29.7 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár OA. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jednalo o zakouření z motorového prostoru OA. V době příjezdu již nebyl žádný viditelný kouř. Majitelka vozu na místě. Jednotka provedla protipožární opatření odpojením AKU a dále zjistila technickou závadu na motoru vozidla v důsledku, které došlo k zakouření. proveden závěrečný průzkum za pomocí termokamery a po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Kapající hydrant v panelovém domě Nový Bor ul. Svojsíkova dne 29.7 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc do panelového domu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o protékající armaturu (Kulový ventil) na nástěnném hydrantu v 5 patře. Na místě správce a údržbář objektu. Dle jejich informací protéká 5L/30min. Z důvodu nenalezení klíčů od dveří místnosti s hlavním uzávěrem požární vody v budově byl proveden násilný vstup do místnosti za pomocí nástroje Hooligan bez poškození dveří. Dále byl telefonicky kontaktován servisní a revizní technik, který má hydranty v daném objektu na starost a byl informován o situaci. Jednotka provedla za pomocí hrubého násilí dotažení ventilu tím bylo zamezeno úniku. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Sražená osoba na vlakovém nádraží Nový Bor dne 28.7 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu vlaku a osoby. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo ke střetu osoby a drezíny. Jednotka provedla vniknutí na vedlejší kolej za pomoci odstranění plotu. Na místě zásahu dvě vozidla ZZS. Poté spolupráce při ošetřování pacienta. Na místě zásahu jednotka HZS. Poté společný transport do vozidla ZZS. Na místě zásahu hlídka PČR. Následně i jednotka SŽDC Liberec. Naše jednotka provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn

ZVJ Kočí Martin

Požár střechy Polevsko dne 26.7 2023

Dnes ráno byla naše dvě družstva vyslána na údajný požár střechy v obci Polevsko. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že nikde není žádný požár. Na místě ohlašovatelka. Po její informaci, kde údajný požár viděla byl požár změněn na planý poplach. Na místě zásahu několik jednotek PO včetně hlídky PČR. Poté se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn

VD Synek Jan

Požár lesa Radvanec dne 23.7 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesa v obci Radvanec. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-148 II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o neuhašené ohniště o rozloze 1×1 metr. Jednotka provedla likvidaci požáru za pomoci jednoduchých hasebních prostředků. Na místě zásahu hlídka PČR. Jednotka HZS na místo zásahu nedojela z důvodu defektu pneu. Naše jednotka poté provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn

ZVJ Kočí Martin

Otevření bytu Nový Bor DPS dne 20.7 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika AZ-30 MB včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu jednotka průzkumem zjistila, že byt je uzavřen. Jednotka provedla vnikání do uzavřeného prostoru za pomoci speciálního nářadí, což se nepodařilo. Na místo se dostavila jednotka HZS, která se snažila opětovně vniknout do bytu, což se také nepodařilo. Na místě zásahu ZZS. Do bytu byl poté proveden násilný vstup. Uvnitř zraněný pán, který byl předán ZZS. Naše jednotka poté provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na základnu. Nikdo zraněn

VJ Kočí Josef

DN 1x OA + NA se zraněním Nový Bor obchvat dne 18.7 2023

Dnes v poledne byla naše jednotka vyslána na nehodu dvou vozidel. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka dopravní policie z České Lípy. Nehoda kamionu na převoz dřeva Polské národnosti a OA, kdy si řidička stěžovala na bolest páteře. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté provedla předlékařskou pomoc do příjezdu ZZS. Na místě jednotka HZS a ZZS. Poté předání zraněné osoby do péče ZZS. Poté jednotka provedla úklid materiálu. Poté se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

Únik plynu Nový Bor ul. Sloupská dne 17.7 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik plynu v bytě činžovního domu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že na místě je majitel bytu. Jednotka provedla měření úniku plynů za pomoci gasalertu. Naměřena hodnota 20 ppm. Na místě zásahu jednotka HZS. Provedeno odvětrání prostor přirozenou cestou. Zásah prováděn v dýchací technice. Následně VZ rozhodl o návratu naší jednotky zpět na svou základnu, což bylo po úklidu materiálu provedeno. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Otevření bytu Nový Bor dne 17.7 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu. Na místo zásahu vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se na místě zásahu nachází oznamovatelka(zdravotní sestra), která se nemohla dostat do bytu. Jednotka prováděla otevření vstupních dveří, které se nepodařilo otevřít, tak jednotka provedla ustavení nastavovacích žebříků k oknu. Uvnitř osoba na pohovce bez známek života. Na místě zásahu jednotka HZS, ZZS a hlídka PČR. Poté jednotka HZS provedla vstup do bytu oknem. Uvnitř osoba exitus. Jednotka provedla úklid materiálu. Poté po dohodě s VZ se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn

ZVJ Kočí Martin

Požár lesa Kytlice dne 16.7 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár lesa u obce Kytlice. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-148 II včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno že se jedná o požár lesního a travního porostu od Elektrického vedení a již zasahují jednotky PO ÚLK Kytlice a HZS Česká Kamenice. Jednotka provedla na žádost VZ doplnění vody do CAS jednotky HZS a následné zřízení čerpacího stanoviště na přilehlém Hraničním rybníku, kde bylo nasazeno kalové čerpadlo Honda, dále natažení dopravního vedení 5x „B“ a prováděna dálková doprava vody do CAS. Po ukončení hasebních prací a závěrečném průzkumu se jednotka po dohodě s VZ a sbalení materiálu vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Požár sena Cvikov dne 15.7 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár sena ve Cvikově. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-815 včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že již zasahují jednotky Cvikov a HZS, SaP na místě dostačující jednotka proto nezasahovala a následně se po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Záchrana kočky Nový Bor dne 15.7 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na záchranu kočky. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a AZ-30 včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o kočku na střeše bytového domu. Na místě také hlídka MP Nový Bor a majitelka zvířete. Jednotka provedla ustavení výškové techniky a provedla snesení kočky ze střechy. Zvíře bylo v pořádku předáno majitelce. Poté provedeno sbalení materiálu a návrat na základnu. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan

Požár rozvodny Česká Lípa dne 14.7 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár rozvodny. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Jednotka odvolána při cestě k zásahu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

Požár skládky Volfartice dne 14.7 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár skládky ve Volfarticích. Na místo zásahu byla postupně vyslána technika CAS-32 T-815 a DA VW Transporter včetně osádek. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno , že se jedná o požár skládky a již zasahují ostatní JPO LK + ÚLK. Požářiště rozděleno na dva úseky. Jednotka prováděla střídání a hasební práce na již vybudovaných útočných proudech. Zásah probíhal v dýchací technice, dále jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody za pomocí CAS. Po likvidaci, závěrečném průzkumu a následném sbalení materiálu se jednotka na pokyn vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Požár lampy VO Nový Bor dne 14.7 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár lampy veřejného osvětlení v ulici Lesná. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR Nový Bor, s naší jednotkou přijela jednotka HZS. Požár VO, obal ocel a PVC kryt dohoříval na vozovce. Dohašení provedla jednotka HZS. Naše jednotka provedla odpojení lampy VO od el, sítě. Dále informovala správce městského VO na Měú Nový Bor Správa majetku ing. Vlkovou, která zajistila elektrikáře. Následně proveden úklid materiálu a po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn

ZVJ Kočí Martin

Požár v panelovém domě Nový Bor dne 12.7 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár na balkonu v panelovém domě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jednalo o doutnající květináč na balkoně ve 3. patře. sousedi ze 4. patra se snažily polít vodou a již zasahuje hlídka PČR. V bytě na výzvy a jiné podměty nikdo nereaguje. Jednotka provedla ustavení AZ-30. Dále se na místo dostavila jednotka HZS a jednotka Cvikov. Jednotka spolupracovala s jednotkou HZS při otevírání dveří do bytu (zamčeno). Květináč byl shozen na zem kde ho jednotka dohasila za pomocí hasícího vaku. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Dopravní nehoda Nový Bor dne 11.7 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu dvou vozidel. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 2x OA s únikem provoz. náplní vozidla a lehkým zraněním od bezpečnostního pásu. Jednotka provedla protipožární opatření odpojením AKU u obou OA. U vozidla Toyota bylo provedeno zasypaní uniklých provoz. náplní. Dále se na místo dostavila jednotka HZS, posádka ZZS do jejich péče předána jedna osoba, a hlídky MěP Nový Bor a Dopravní policie.

VD Synek Jan

Požár lesa Prácheň dne 9.7 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesa v obci Prácheň. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-148 II včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že SaP na místě dostačující, jedná se o ohniště a již zasahují ostatní jednotky PO, Jednotka se proto po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Dopravní nehoda Kamenický Šenov dne 4.7 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu několika vozidel. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dvě různé dopravní nehody a že již zasahuje jednotka HZS ULK a hlídka PČR. Jednotka provedla zajištění místa DN. Průzkumem zjištěno, že došlo k úniku provozních kapalin z dodávkového vozidla. Jednotka proto provedla posyp komunikace. Na místě jedna lehce zraněná osoba (řidič dodávky). Na místě dopravní policie a ZZS LK. Zraněná osoba vyšetřena a ošetřena. Ponechána na místě. Následně převzato velení od jednotky HZS ULK a jednotka HZS ULK se vrátila zpět na základnu. Po zadokumentování nehody policií jednotka provedla odstranění havarovaného vozidla mimo komunikaci a dále proveden úklid komunikace. Poté proveden úklid materiálu a návrat na základnu. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči Nový Bor web 1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hasiči Nový Bor – Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás


Copyright © Dobrovolný hasičský sbor města Nový Bor 2022