Hasiči Nový Bor

Výjezdy jednotky dobrovolných hasičů města Nový Bor

Otevření bytu Nový Bor ul. B. Němcové dne 27.11 2022

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a AZ-30 MB včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná zamčený byt, ve kterém je nehybná osoba. Na místě hlídka PČR a pečovatelka osoby. Jednotka provedla otevření uzamčených dveří za pomoci spec. nářadí a klíče od pečovatelky. Otevřeno bez poškození. V bytě nalezena zraněná osoba. Na místě ZZS LK a HZS LK. Osoba byla předána do péče ZZS. Následně provedeno sbalení materiálu a návrat na základnu.  VD Jan Holman

AED Nový Bor dne 22.11 2022

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na AED. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o osobu bez známek života v rodinném domě. Na místě již hlídky PČR a MP Nový Bor, které prováděly KPR. Na místě ZZS LK. Poté doktorem ZZS konstatováno úmrtí osoby. Následně provedeno sbalení materiálu a návrat jednotky zpět na základnu. Nikdo zraněn.  VD Holman Jan

Požár OA Nový Bor dne 19.11 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k technické závadě na topení vozidla. Jednotka provedla protipožární opatření a provedla kontrolu termokamerou a po dohodě s velitelem zásahu se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Požár sazí v komíně Nový Bor dne 19.11 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komínovém tělese. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o zahoření sazí v komínovém tělese RD, v době příjezdu jednotky létají slabě jiskry bez plamenného hoření, majitel domu mimo budovu. Z důvodu nedostupnosti komínu pro výškovou techniku byla technika AZ-30 odeslána zpět na základnu. Jednotka se na střechu domu dostala za pomocí 2ks nastavovacích žebříků. Místo osvíceno za pomocí osvětlovacího stožáru na CAS. Do komínového tělesa bylo vhozeno cca 3kg písku a za pomocí kominického nářadí bylo těleso vyčištěno a vybíracím otvorem vybrán popel a stržené saze následná kontrola za pomocí zrcátka dle majitele beze škody. Budova odvětrávána přirozenou cestou. Dále se na místo dostavila jednotka HZS a hlídka policie. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Únik ropných látek na pozemní komunikaci Nový Bor dne 19.11 2022

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo i včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o vyteklý motorový olej na komunikaci o rozměrech 30x2m a již zasahuje MěP Nový Bor. Jednotka provedla zasypání sorbentem následný úklid komunikace, kde byla ponechána tenká vrstva sorbentu z důvodu zasažení skvrny do křižovatky. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Hrozící pád skály na dům Rousínov dne 19.11 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na pád hrozící skály na dům. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o vylomenou část pískovcové skály pravděpodobně vlivem klimatických podmínek, která se zastavila na hřbetu stráně nad RD o strom osoby z RD mimo budovu. Dále se na místo dostavily ostatní JPO, VČ, ŘD a hlídka PČR. Jednotka dále spolupracovala s ostatními JPO a řídila se pokyny VZ při úpravě terénu a převalení a zabezpečení vylomené části. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Vytažení psa ze studny Pihel dne 18.11 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na vytažení psa ze studny v obci Pihel. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka HZS ČR. Jednotka asistovala při vytažení psa ze studny. Následně po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

Řezání stromu Nový Bor dne 18.11 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jednalo o vyvrácený strom pravděpodobně vlivem povětrnostních podmínek, který někdo odklidil mimo komunikaci před příjezdem jednotky. Dále se na místo dostavila hlídka PČR. Jednotka provedla úklid vozovky od zbytku větví a štěpků a po sbalení materiálu se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

DN 1x OA se zraněním Nový Bor ul. Husova 14.11 2022

18. 11. 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na další dopravní nehodu v ulicích města. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu do veřejného osvětlení. Jednotka provedla zajištění místa nehody. Na místě již MP Nový Bor a VČ HZS LK. Dalším průzkumem zjištěno, že dopravní nehoda je bez úniku provozních kapalin a se zraněním. U OA bylo provedeno protipožární opatření. Na místě CAS HZS LK a PČR a ZZS LK. Zraněná osoba byla předána do péče ZZS. Na místo se dostavil technik technických služeb a odpojil poškozené osvětlení od el. proudu. Na místě dopravní policie. Po zadokumentování nehody byl proveden úklid komunikace, odstranění poškozeného veřejného osvětlení a následně také úklid materiálu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Jan Holman

Únik ropných látek na pozemní komunikaci Nový Bor ul. Dvořákova dne 15.11 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo událostí průzkumem zjištěno že se jedná o uniklí olej ze zaparkovaného vozidla skvrna o rozměrech 2x2m a již zasahuje hlídka MěP Nový Bor. Jednotka provedla zasypaní uniklého oleje a vyčkala do příjezdu majitele vozidla. Jednotka dostala informaci od MěP, že vozidlo zůstane na místě proto jednotka pod vozidlem a okolo vozidla nechala vrstvu sorbentu. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Otevření bytu Nový Bor ul. Kollárova dne 15.11 2022

16. 11. 2022

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR a MěP Nový Bor. Po zhodnocení všech možných přístupů do bytu a časové náročnosti vstupu, byl za přítomnosti policie proveden násilný vstup do bytu bez poškození vstupních dveří, kde byla nalezena osoba bez známek života, předáno posádce ZZS, která se následně dostavila na místo společně s jednotkou HZS. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

DN 2x OA Nový Bor obchvat silnice 1/9 dne 14.11 2022

16. 11. 2022

Dnes k večeru byla naše jednotka vyslána na nehodu dvou osobních vozidel s vyproštěním zraněných osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 2xOA  2x zraněná osoba 2x vyproštění a již zasahuje jednotka Cvikov a hlídka PČR. Jednotka provedla zabezpečení místa události ustavením CAS a komunikace zcela uzavřena provedeno protipožární opatření zasypaní uniklých provozních náplní z vozidla a osvětlení místa systémem PELI a osvětlovacího stožáru na CAS. Jednotka dále provedla předlékařskou pomoc zraněné osobě nasazením krčního límce a započala s vyprošťováním zaklíněné osoby za pomocí HVZ. Dále se na místo dostavila jednotka HZS a posádky ZZS které byla osoba následně před vyproštěním předána do péče, po zaléčení byla osoba vyproštěna. Jednotka se dále řídila pokyny VZ a společně s jednotkou HZS se podílela na odstraňování následku po DN a úklidu vozovky. Dále jednotka prováděla nadále osvětlení místa pro potřeby vyšetřování Policií, dále naložení vozů na odtahovou službu. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Odčerpání vody z domu Nový Bor dne 12.11 2022

14. 11. 2022

Dnes k večeru byla naše jednotka vyslána na odčerpání vody z domu. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že došlo k překopnutí vodovodní přípojky do domu, tím dochází k zatopení sklepních prostor. Jednotka provedla vypnutí přípojky vody do domu. Dále si vyžádala pracovníky SČVaK na místo zásahu. Po příjezdu pracovníků vodáren, bylo provedeno další vypnutí vody do domu, a to i na jiném místě. Po vypnutí vody do domu, bylo provedeno odčerpání vody ze sklepních prostor za pomoci vysavače Hydra. Následně byl proveden úklid materiálu a jednotka se poté vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VJ Kočí Josef

Únik ropných látek na komunikaci Svor dne 12.11 2022

14. 11. 2022

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci v obci Svor. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k úniku provozních náplní vozidla po proražení vany u vozidla. Vozidlo stálo na parkovišti u restaurace, kde jednotka provedla posyp uniklých látek pomocí sorbentu na ploše cca 2 m2.Dále jednotka HZS provedla průzkum kopce, kde došlo k proražení vany a zjistila, že na pozemní komunikaci se nenachází olejové skvrny. Následně byl proveden sběr a úklid místa úniku. Poté jednotka provedla sbalení materiálu a po dohodě s velitelem zásahu se vrátila zpět na základnu. nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

AED Nový Bor ul. B. Egermanna dne 10.11 2022

14. 11. 2022

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na AED. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že již zasahují hlídky PČR, osoba při vědomí, SaP na místě dostačující. Dále se na místo dostavila MěP a ZZS, která si do péče převzala osobu jednotka provedla transport osoby do sanitního vozu a poté se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

DN 1x OA Janov dne 10.11 2022

Jednotka byla vyslána na předešlou dopravní nehodu. Při výjezdu k této události byla KOPISem odvolána zpět na základnu. VJ Kočí Josef

DN 1x OA se zraněním Sloup v Čechách dne 10.11 2022

14. 11. 2022

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla se zraněním osob na silnici Nový Bor směr Sloup v Čechách. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 1xOA na střeše mimo komunikaci, osoby z vozidla venku. jednotka provedla zajištění místa, protipožární opatření a osvětlení systémem PELI. Dále se na místo dostavila jednotka HZS a ZZS.  Jednotky společně provedly úklid vozovky a následně po dohodě s VZ a sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Prasklá voda v DPS Nový Bor ul. B. Egermanna dne 6.11 2022

14. 11. 2022

Dnes byla naše jednotka vyslána na odčerpání vody v budově DPS. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že došlo někdy v nočních hodinách k poruše na stoupačkách domu DPS, na místě zásahu správce budovy p.Vrána. Jednotka dále zjistila, že je na podlaze cca 3 až 5 cm vody a zbytek odtekl do kanalizace. Jednotka proto provedla odčerpání vody za pomoci vysavače Hydra. Plocha podlahy cca 200 m2. Následně po ukončení zásahu bylo provedeno předání místa zásahu správci budovy. Poté úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VJ Kočí Josef

DN 2x OA bez zranění silnice 1/9 Svor dne

7. 11. 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu dvou OA bez zranění. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se jedná o nehodu dvou OA bez zranění osob. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté posyp vozovky sorbentem, protože došlo k úniku ropných látek na komunikaci. Na místě zásahu PČR. Následně proveden úklid vozovky a materiálu, pak se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VJ Kočí Josef

Otevření bytu Nový Bor DPS dne 3.11 2022

7. 11. 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo včetně osádky. Při příjezdu na místo události na nás čekala oznamovatelka, která nás dovedla k zavřenému bytu. Na místě jednotka komunikovala se zraněnou paní v bytě a pomocí speciálního nářadí se snažila otevřít daný byt, což se nakonec povedlo, kdy jednotka HZS se do bytu dostala přes otevřené okno. Dále na místě události ZZS LK a PČR z Nového Boru. Nikdo zraněn. Vs Štyndl Pavel

Požár sazí v komínovém tělese Nový Oldřichov dne 29.10 2022

1. 11. 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komínovém tělese v obci Nový Oldřichov. Na místo zásahu byla vyslána technika AZ-30 MB včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár komínového tělesa a na místě již zasahuje místní jednotka a jednotka HZS ULK. Jednotka na pokyn VZ prováděla kontrolu komínového tělesa pomocí termokamery. Na místě jednotka HZS LK. Výšková technika nebyla potřeba. Po ukončení zásahu a úklidu materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.  VD Holman Jan

Mytí komunikace od krve silnice 1/9 u Okrouhlé dne 23.10 2022

1. 11. 2022

Dnes k večeru byla naše jednotka vyslána na mytí vozovky na obchvatu Nového Boru. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Místo události bylo vyhledáváno , po příjezdu na místo průzkumem zjištěno že se jedná o krvavou stopu u svodidel  komunikace. Jednotka na oplach komunikace požila 1x vysokotlaký proud z CAS. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Otevření bytu Nový Bor ul. B. Egermanna dne 23.10 2022

1. 11. 2022

Dnes v noci byla jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o zabouchnutý byt v DPS, na místě uživatelka bytu a personál. Jednotka provedla otevření bytu za pomocí speciálního nářadí bez poškození dveří, byt předán personálu a uživatelce. Následně se na místo dostavila hlídka PČR. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

DN autobusu a železničního mostu Skalice u České Lípy dne 21.10 2022

21. 10. 2022

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu autobusu, který měl narazit do železničního mostu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje jednotka HZS a přijela skupina dopravních nehod. Autobus za železničním mostem. Nehoda bez zranění a úniku ropných látek. Naše jednotka dále nezasahovala a po dohodě s VZ se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VJ Kočí Josef

Požár výrobní haly f.AAH Czech s.r.o. Nové Zákupy dne 18.10 2022

19. 10. 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár výrobní haly v Zákupech. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár střechy na hale firmy. Na místě zásahu již několik jednotek PO. Naše jednotka dle VJ není potřeba z dostatku SaP. Proto se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VD Holman Jan

DN 2x OA se zraněním náměstí Míru Nový Bor dne 15.10 2022

19. 10. 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu dvou osobních vozidel se zraněním osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a DA VW Transportér včetně osádek. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 2 osobních vozidel. Jednotka provedla protipožární opatření a poskytla předlékařskou první pomoc. Dále se na místo DN dostavila Městská policie Nový Bor, PČR z Nového Boru a jednotka HZS ČR. Následně se na místo události dostavila ZZS LK, která si převzala zraněnou osobu. Dětem byly předány plyšové hračky. Po příjezdu Dopravní policie a po domluvě s velitelem zásahu se jednotka po sbalení materiálu vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

Otevření bytu Nový Bor ul. Tkalcovská dne 15.10 2022

19. 10. 2022

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě události přítomna rodina. Dále se na místo dostavila hlídka PČR Nový Bor. Bylo zjištěno, že paní na výzvu ani telefon nereaguje, a proto jednotka za použití speciálního nářadí vstoupila do bytu přes okno pomocí nastavovacího žebříku ve spolupráci s jednotkou HZS ČR. Paní nalezena v ložnici a předána do péče ZZS LK, která paní následně transportovala do zdravotnického zařízení. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

AED dne 7.10 2022 Nový Bor

11. 10. 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na AED a to na třídu T.G.M. Na místo zásahu vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě se již nachází hlídka PČR. Jednotka oblečená v ochranných oblecích vstoupila do bytu a zjistila, že je pán již při vědomí a komunikuje. Jednotka vyčkala příjezdu ZZS Lk. Následně jednotka pomohla s transportem pacienta do sanitního vozu. Poté byla provedena dekontaminace zasahujících hasičů a po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

Únik ropných látek na pozemní komunikaci dne 7.10 2022 Nový Bor

11. 10. 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemních komunikacích našeho města. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že došlo k neznámému úniku ropných látek na komunikaci. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté prováděla posyp vozovky na tzv. nebezpečných místech. Na místě zásahu jednotka HZS. Následně proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Vyproštění kocoura Nový Bor dne 7.10 2022

11. 10. 2022

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na vyproštění kocoura. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Z důvodu neprůjezdnosti ulice Palackého – Nová kolem firmy LASVIT (nevhodně zaparkované OA – nulový průjezd pro PT) členové jednotky došli na místo události pěšky a strojník s CAS jel nejbližší objízdnou trasou. Průzkumem zjištěno že na místě se nachází majitelka zvířete a kocour se nachází v prostorách odpadové šachty bytu. Jednotka provedla rozebrání konstrukce krytí šachty za pomocí dílenského nářadí. Následně se na místo dostavila jednotka HZS. Kocour následně vytáhnut ze šachty jednotkou HZS. Jednotka následně provedla zakrytí šachty a po dohodě s VZ a sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Synek Jan

Transport osoby Nový Bor dne 6.10 2022

11. 10. 2022

Jednotka byla vyslána na pomoc osobě, která je nemohoucí. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o pomoc osobě, která se nemůže postavit. Na místě již hlídka MP. Dále zjištěno, že se jedná o osobu Covid-pozitivní. Na místě jednotka HZS LK. Za použití ochranných prostředků byl proveden transport osoby z koupelny do ložnice. Na místě manželka postiženého. Dle sdělení manželky byl postižený dementní a nevyžadují lékařské ošetření. Osoba bez zranění. Postižený předán do péče manželky. Následně byla provedena dekontaminace zasahujících. Poté provedeno sbalení materiálu a po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Jan Holman

DN 1x OA se zvěří silnice 1/9 Svor dne 6.10 2022

6. 10. 2022

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla a srny. Jednotka vyjela vozidlem CAS-24 Volvo I s osádkou 1+3. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se jedná o střet OA a mladé srny. Jednotka provedla zajištění místa zásahu. Dle informací od řidiče, je nehoda bez zranění a nepožadoval žádnou pomoc. Jednotka se proto vrátila zpět na svou základnu. Na místě zásahu jednotka HZS PS Jablonné v Podještědí. Nikdo zraněn. VJ Kočí Josef

Únik plynu Nový Bor OD DM ul. T.G.M. dne 4.10 2022

4. 10. 2022

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na únik plynu v objektu obchodního domu DM. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že pracovnicím OD drogérie DM je nevolno a pálí je oči. Jednotka proto prováděla měření koncentrace plynů Gasalertem, který vykazoval hodnoty PPM. Jednotka proto prováděla odvětrání prostor obchodu přirozenou cestou. Na místě hlídka PČR a jednotka HZS. Postupně na místě několik pronajímatelů z celého areálu a prováděna kontrola objektu měřícím zařízením. V prostorách naměřeny vysoké hodnoty CO2 v jednotkách PPM. Celý objekt byl postupně odvětrán. Následným měření zjistilo, že hodnoty jsou v normálu. Proto byl proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. ZVJ Kočí Martin

Únik oleje na pozemní komunikaci Nový Bor ul. Hřebenka dne 1.10 2022

3. 10. 2022

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci v ulici našeho města. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě se nachází MěP Nový Bor a že se jedná o olejovou skvrnu o rozměru cca 6x2x m. Jednotka provedla zasypání skvrny sorbentem, který následně uklidila. Poté po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči nový bor facebook banner

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hasiči Nový Bor – Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás


Copyright © Dobrovolný hasičský sbor města Nový Bor 2022