Hasiči Nový Bor

Výjezdy jednotky dobrovolných hasičů města Nový Bor

Požár sazí Nový Bor ul. Nemocniční dne 14.3 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komínovém tělese. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR. Komínové těleso bez viditelného plamenného hoření. Jednotka provedla osvětlení místa zásahu za pomocí osvětlovacího stožáru na CAS a  průzkum okolí topného tělesa (kamna) za pomocí termokamery a vybraní zbytků žhavého popela. Z důvodu nedostupnosti vybíracího otvoru komínového tělesa nebylo možné provést průzkum komínového tělesa bez výškové techniky, proto jednotka dále nezasahovala a  bylo vyčkáno na jednotku HZS, která se následně dostavila na místo zásahu a provedla průzkum komínového tělesa za pomocí výškové techniky a termokamery. Následně bylo provedeno po dohodě s VZ sbalení materiálu a návrat na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Dopravní nehoda 1x OA se zraněním Sloup v Čechách dne 11.3 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla se zraněním osob na silnici ze Sloupu v Čechách směr Svojkov. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno 1x OA mimo komunikaci, osoba mimo vozidlo v péči PČR bez úniku provoz. náplní a již zasahuje jednotka HZS. Jednotka spolupracovala s jednotkou HZS při protipožárním opatření odpojením AKU a dále nezasahovala. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Utržená dopravní značka silnice 1/9 Svor dne 11.3 2023

Dnes brzo ráno byla naše jednotka vyslána na utrženou dopravní značku. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka místo zásahu vyhledávala. Po nalezení místa zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje jednotka HZS. Jednalo se o utrženou dopravní značku, kterou jednotka HZS odstranila. Naše jednotka dále nezasahovala, a proto se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn

VJ Kočí Josef

Únik plynu v panelovém domě Nový Bor ul. Svojsíkova dne 10.3 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na únik plynu v panelovém domě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu se spojila s oznamovatelem, který uvedl, že je cítit zápach plynu v 9. NP panelového domu. Jednotka provedla měření koncentrací plynů prostřednictvím detektoru GasAlert MicroClip XL, kdy nebyly zjištěny zvýšené hodnoty, ani již plyn nebyl cítit. Měření provedeno mezi 9. NP. – 14. NP. s negativním výsledkem bez detekce. Po příjezdu jednotky HZS jednotka vyčkala na pokyny VZ a poté setrvala na místě. Po kontrolním měření jednotlivých pater jednotkou HZS se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Tomášek Jan

Požár lesa Svor dne 6.3 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár lesa okolo železniční tratě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-815. Během jízdy k zásahu obdržena informace s KOPIS, že provoz na železnici nebude zastaven, ale bude pouze omezená rychlost pro vlaky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka HZS LK. Jednotka se po dohodě s VZ vybavila ženijním nářadím a vydala se společně s jednotkou HZS LK na pěší průzkum kolem trati, kde bylo následně nalezeno několik žhavých a doutnajících ohnišť po těžbě. Jednotka prováděla rozhrabávání ohnišť za pomocí ženijního nářadí a dohašování za pomocí sněhu. Dále se na místo dostavila jednotka HZS SŽDC Liberec, která si následně převzala velení na místě události. Po likvidaci a dohodě s VZ bylo provedeno sbalení materiálu a jednotka se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Požár bytu v panelovém domě Česká Lípa dne 4.3 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár bytu v panelovém domě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahují jiné jednotky PO. SaP na místě zásahu dostačující, a proto se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Požár altánu Nový Bor dne 2.3 2023

Dnes brzo ráno byla naše dvě družstva vyslána na požár altánu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a II včetně osádek. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahují hlídky MP a PČR Nový Bor. Jednotka provedla rozvinutí dopravního vedení B a poté rozdělovač a jeden útočný proud C na lokalizaci a likvidaci požár. Požár IV. fáze požáru. Na místě zásahu jednotka HZS. Naše jednotka po likvidaci požár provedla úklid materiálu. Následně po dohodě s VZ se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

DN 1x OA + únik ropných látek Skalice dne 24.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Během jízdy na místo události byla nehoda vyhledávána projetím silnice I/9 od Lídlu až po obec Chotovice, kdy nebylo nic nalezeno. Později obdržena informace z KOPIS, že nehoda by se měla nacházet na začátku obce Skalice u České Lípy. Po příjezdu na místo bylo provedeno zajištění místa události ustavením CAS, dopravních kuželů a osvětlovacích puků dále průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 1x OA mimo komunikaci na střeše mezi hrázemi nad vodním tokem, jedna osoba (řidič) mimo vozidlo a již zasahuje hlídka PČR. Řidič bez viditelných zranění odmítl nasazení krčního límce a jakoukoliv prohlídku. Zjištěn drobný unik provozních náplní do vodního toku. Dále se na místo dostavila jednotka HZS a posádka ZZS do jejíž péče byl řidič předán. Jednotka dále prováděla řízení provozu na komunikaci a dále plnila pokyny VZ, spolupracovala s jednotkou HZS při vyproštění vozidla za pomocí Jeřábu, po vyproštění vozidla bylo provedeno zasypaní uniklých provoz. náplní sorbentem a protipožární opatření odpojením AKU, odstranění poškozeného zábradlí z koryta potoka, které částečně zasahovalo do komunikace.  Na místo se následně dostavila  MěP Nový Bor se zástupcem z odboru Životního prostředí. Po dohodě s VZ a sbalení materiálu se jednotka vracela zpět na základnu. Během jízdy na základnu jednotka narazila na olejovou skvrnu v křižovatce ulice Skalická a silnice I/9 událost ohlášena telefonicky na KOPIS a jednotka následně po dohodě s KOPIS začala řešit další událost.

VD Synek Jan

Požár Crystalex dne 24.2 2023

Dnes brzo ráno byla naše jednotka vyslána na požár do firmy Crystalex. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a CAS-32 T-815 včetně osádek. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se jedná o požár izolace a vzduchotechniky od vypalovací pece bez viditelného plamenného hoření, průzkum za pomocí termokamery, hašeno zaměstnanci za pomocí PHP před příjezdem jednotky a již zasahuje hlídka PČR.  Jednotka provedla natažení dopravního vedení s CAS na 3xB s rozdělovačem do budovy a 1ÚP na 2xC a již probíhala evakuace části zaměstnanců, dále nařízena evakuace vedlejší výrobní haly z důvodu zakouření. následně se na místo dostavil VČ, ŘD s ostatními JPO. Provedeno odvětrání objektu přirozenou cestou a jednotka nadále plnila pokyny VZ  a spolupracovala s ostatními JPO průzkum a vyhledaní případných skrytých ohnisek v přilehlých výrobních a skladovacích prostorech kudy vzduchotechnika vedla. po ukončení zásahu se jednotka po dohodě s VZ a sbalení materiálu vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Otevření bytu Nový Bor ul. Svojsíkova dne 22.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika AZ-30 MB včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje hlídka MP a s naší jednotkou přijela hlídka PČR. Jednotka provedla otevření bytu za pomoci speciálního nářadí. Uvnitř nalezena osoba bez známek života. Na místě zásahu ZZS. Naše jednotka dále nezasahovala. Po úklidu materiálu se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Kočí Josef ml.

DN 1x OA silnice 1/9 Okrouhlá dne 22.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje hlídka PČR. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté provedla protipožární opatření odpojením aku. Dále zjistila, že řidič je nezraněna jedná se o příslušníka Polské národnosti. Dále jednotka zjistila, že došlo k úniku ropných látek, které asanovala sorbentem. Na místě zásahu jednotka HZS. Naše jednotka dále nezasahovala. Následně provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn

VJ Kočí Josef

Řezání stromu Polevsko dne 21.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu v obci Polevsko. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že nad vozovkou je nakloněná velká větev. Jednotka provedla její utržení za pomoci trhacího háku. Poté provedla úklid materiálu a návrat jednotka zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

 

Čerpání vody Polevsko dne 20.2 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na odčerpání vody na obecním úřadě v obci Polevsko. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky a čerpadel. Po příjezdu na místo zásahu jednotka zjistila zatopení sklepních prostor obecního úřadu. Jednotka nasadila několik ponorných čerpadel a vodu postupně odčerpala. Následně místo zásahu předáno vedení obce a po úklidu materiálu se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Ucpaný propustek Nový Bor Arnultovice dne 19.2 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na ucpaný propustek v Arnultovicích. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že došlo díky dešti k naplavení větví a listí k propustkům, a tím k jejich ucpání. Jednotka provedla vyčištění propustků a tím samovolnému odtečení vody. Poté jednotka provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan

Sundání dítěte ze stromu Nový Bor dne 18.2 2023

Dnes k večeru byla naše jednotka vyslána na sundání dítěte ze stromu v Novoborském parku. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Během jízdy k zásahu obdržena informace z KOPIS, že se jedná o prostor Městského parku a oznamovatel bude čekat u silnice. Po příjezdu na místo události nás oznamovatel dovedl na místo a řekl nám, že si s kamarádem hráli a lezli po stromu jenže kamarád nedokázal už slézt zpět na zem a on mu sám nedokázal pomoci, tak se s prosbou o pomoc obrátil na tísňovou linku. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o 11letého chlapce, který je na stromě v cca 3m výšce. Jednotka za pomocí jednoho dílu nastavovacího žebříku vylezla na strom a chlapci pomohla zpět na zem. Chlapec v pořádku bez viditelných zranění. Dále se na místo dostavila hlídka MěP a PČR. Chlapce si převzala hlídka PČR a odvezla do místa bydliště rodičům. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Požár domu Cvikov dne 18.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár domu ve Cvikově. Na místo zásahu byla vyslána dvě družstva včetně techniky CAS-24 Volvo I a II. Během jízdy k zásahu, bylo průzkumem v radioprovozu zjištěno, že se pravděpodobně jedná o planý poplach, později obdržena informace s KOPIS, že SaP na místě dostačující a jedná se o planý poplach. Jednotka se proto s oběma vozidly na pokyn KOPIS na nejbližším možném místě otočila a vrátila zpět na základnu.  Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

DN 3x OA ul. Husova Nový Bor dne 15.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu tří osobních vozidel se zraněním osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k lehčímu nabourání vozidel a nehoda je bez zranění. Více naše jednotka nezasahovala. Na místě zásahu jednotka HZS a skupina dopravních nehod z České Lípy. Následně byl proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Požár šaten Česká Lípa dne 14.2 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár šaten na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva v České Lípě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahují jiné jednotky PO. Dále zjistila, že SaP je na místě zásahu dostačující a proto se vrátila po dohodě s VZ zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Otevření bytu Nový Bor ul. Svojsíkova dne 13.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a Az-30 MB včetně osádek. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje hlídka PČR a majitel stojí před bytem ve 3. nadzemním podlaží. Jednotka poté provedla vniknutí do bytu za pomoci speciálního nářadí a to z důvodu krajní nouze, kdy byl majitel ohrožen na životě z důvodu nevzetí si léků. Na místě jednotka HZS. Dále naše jednotka nezasahovala. Místo předáno hlídce PČR. Po úklidu materiálu se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

Otevření bytu Nový Bor dne 12.2 2023

Dnes večer byla naše dvě družstva vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Při výjezdu byla jednotka zastavena, že již není pomoc jednotek PO na místě potřeba. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Požár sazí Nový Oldřichov dne 10.2 2023

Dnes k večeru byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komínovém tělese. Na místo zásahu byla vyslána technika AZ-30 MB včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komínovém tělese a již zasahuje jednotka Nový Oldřichov a jednotka HZS ÚK Česká Kamenice. Jednotka provedla na žádost VZ ustavení AZ-30, osvětlení místa zásahu za pomocí světel na AZ a dále nezasahovala. Na místo se dostavila jednotka HZS LK Česká Lípa. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

DN 1x OA + chodec Nový Bor dne 9.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla a chodce. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahují hlídky PČR a MP Nový Bor. Naše jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté předlékařskou pomoc zraněné osobě. Na místě zásahu dvě vozidla ZZS a poté jednotka HZS. Následně provedeno předání zraněné osoby do péče ZZS a její transport do vozidla ZZS. Dále jednotka nezasahovala. Po úklidu materiálu se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin

Záchrana psa Nový Bor dne 7.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na záchranu psa, který se propadl ledem. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka MP Nový Bor. Na místě majitelé psa. Jednotka prováděla vyhledávání psa ve vodním toku, ale i pod hladinou za pomoci trhacího háku. Jeden ze členů naší jednotky se oblékl do obleku Sunit a prohledával dno toku. Na místě zásahu jednotka HZS, která společně s naší jednotkou prováděla vyhledávání psa. Následně náš příslušník nalezl psa pod hladinou toku. Pes byl mrtev a předán majitelům. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Řezání stromu Nový Bor dne 5.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu, který byl nakloněn nad vozovku. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený zavěšený strom (smrk) hrozící pádem na komunikace. Na místě hlídka PČR. Na místo byla vyžádána výšková technika. Po ustavení výškové techniky bylo provedeno pořezání stromu. Poté byl proveden úklid komunikace. Následně provedeno sbalení výškové techniky, sbalení materiálu a návrat na základnu. Nikdo zraněn. Provoz na komunikaci řízen policií. VJ Kočí Josef

Řezání stromu Nový Bor dne 5.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu, který byl nakloněn nad vozovku. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený zavěšený strom (smrk) hrozící pádem na komunikace. Na místě hlídka PČR. Na místo byla vyžádána výšková technika. Po ustavení výškové techniky bylo provedeno pořezání stromu. Poté byl proveden úklid komunikace. Následně provedeno sbalení výškové techniky, sbalení materiálu a návrat na základnu. Nikdo zraněn. Provoz na komunikaci řízen policií.

VJ Kočí Josef

Řezání stromu Skalice dne 4.2 2023

Dnes ráno byla naše jednotka jakožto po několikáté vyslána na řezání stromu – Na místo zásahu vyslána technika CAS-24 Volvo i včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka Skalice, která strom pořezávala. Naše jednotka dále nezasahovala, a proto se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Řezání stromu Nový Bor dne 4.2 2023 – obchvat

Dnes byla naše jednotka vyslána na řezání stromu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo i včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka Skalice, která strom pořezávala. Naše jednotka dále nezasahovala a proto se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Řezání stromu Nový Bor dne 4.2 2023 obchvat

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na řezání stromu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu jednotka zjistila, že se jedná o strom v komunikaci. Jednotka provedla pořezání stromu za pomoci MPT Husqvarna. Poté provedeno odklizení stromu z komunikace a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn

VJ Kočí Josef

Řezání stromů Nový Bor dne 4.2 2023

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na řezání stromů v katastru města. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahují hlídky PČR a MP Nový Bor. Jednotka provedla pořezání dvou stromů za pomoci MPT Husqvarna. Následně byl proveden úklid vozovky a materiálu. Pak se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Požár sazí Nový Bor ul. Skalická dne 3.2 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komínovém tělese. na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komínovém tělese. Jednotka započala s vybíráním topného tělesa (kamna ) kontrola komínového tělesa uvnitř objektu za pomocí termokamery, odklizení a příprava přístupové cesty ke střešnímu oknu v půdních prostorách a příprava pro vstup na střechu objektu ke komínovému tělesu. Dále se na místo dostavila jednotka HZS a hlídka Policie. Jednotka dále plnila rozkazy VZ a spolupracovala s jednotkou HZS při čištění komínového tělesa za pomocí kominického náčiní. Následně se jednotka po sbalení materiálu a dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Řezání stromu po DN Polevsko dne 31.1 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu, do kterého nabourala dodávka. na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se jedná o nehodu DO do stromu. Nehoda bez zraněn. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté pořezání stromu za pomoci MPT Husqvarna. Po úklidu vozovky byl proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

DN 1x OA se zraněním Chotovice dne 30.1 2023

Jednotka byla odvolána na další událost. Jednalo se o nehodu jednoho osobního vozidla. Jednotka přejížděla z předchozí události. Poté byla odvolána při cestě k zásahu. Byl proveden návrat na základnu. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan

Řezání stromů Svor silnice 1/9 dne 30.1 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na řezání stromů. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo i včetně osádky. Místo zásahu bylo vyhledáváno. Jednotka dojela na hranici kraje po komunikaci I/9. Následně místo zásahu bylo identifikováno jednotkou HZS LK. Jednotka se přemístila na místo zásahu. Na místě nakloněný strom (bříza) nad komunikací. Po pokácení stromu jednotkou HZS LK bylo provedeno odstranění z komunikace. Poté byla jednotka odeslána na další událost. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan

Otevření bytu Nový Bor dne 28.1 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje hlídka MP Nový Bor. Jednotka provedla vniknutí do rod. domu za pomoci speciálního nářadí z důvodu krajní nouze. Po otevření domu bylo zjištěno, že osoba spí a je v pořádku. Jednotka provedla úklid materiálu a poté se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn

VJ Kočí Josef

Otevření bytu Nový Bor dne 23.1 2023

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahují hlídky PČR a MP. Jednotka se poté dozvonila a dobouchala na majitelku bytu, která byla v pořádku. Na místě zásahu jednotka HZS a ZZS. Naše jednotka dále nezasahovala, a proto se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Únik ropných produktů na pozemní komunikaci 1/9 Nový Bor směr Svor dne 23.1 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek z Nového Boru směr Svor. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka místo zásahu vyhledávala. Jednotka projela silnici 1/9 Nový Bor-Svor. Místo zásahu nalezeno nebylo a proto se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. ZVJ Kočí Martin

Požár sazí Nový Bor dne 21.1 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komínovém tělese v části města Arnultovice. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a AZ-30 MB včetně osádek. Jednotka místo zásahu vyhledávala. Na určeném místě nebyl žádný požár nalezen, proto se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn VD Holman Jan

Dopravní nehoda dvou OA bez zranění Nový Bor dne 20.1 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na nehodu dvou osobních vozidel. Nehoda bez zranění osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje hlídka PČR. Jednotka provedla zajištění místa zásahu. Nehoda bez zranění. Dále jednotka zjistila, že došlo k úniku ropných látek, které jednotka asanovala sorbentem. Na místě jednotka HZS. Poté provedeno řízení dopravy kyvadlově. Dále jednotka provedla úklid vozovky. Poté úklid materiálu a pak se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn

VJ Kočí Josef

Požár sazí Maxov dne 20.1 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komínovém tělese. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že požár v komínovém tělese si majitel zlikvidoval sám. Jednotka provedla jen průzkum. Dále nezasahovala. Na místě zásahu jednotka HZs. Poté byl proveden návrat na základnu. Nikdo zraněn. VJ Kočí Josef

Požár klestí Svor dne 19.1 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár lesa. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu k místu zásahu bylo průzkumem zjištěno, že událost by se měla nacházet o několik set metrů dál od sjízdné komunikace. Na místě jednotka HZS LK a PČR která provedla průzkum se svým vozidlem. Na místo se dostavila jednotka HZSp SŽDC. Bylo nalezeno opuštěné ohniště. Další činnost jednotky na místě nebyla potřeba, proto byl, po dohodě s VZ, proveden návrat na základnu. Nikdo zraněn.  VD Holman Jan

DN 1x OA se zraněním Okrouhlá silnice 1/13 dne 16.1 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla se zraněním osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že havarované vozidlo je mimo komunikaci a na střeše, zraněná osoba mimo vozidlo. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a protipožární opatření odpojením zapalování. Dále poskytla předlékařskou pomoc zraněné osobě. Na místě zásahu hlídka PČR, která řídila dopravu kyvadlově. Dále na místě zásahu jednotka HZS a dvě vozidla ZZS. Předání zraněné osoby do péče ZZS. Následně proveden úklid materiálu. Na místě zásahu zůstala jednotka HZS a naše se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. Nikdo zraněn. ZVJ Kočí Martin

DN 1x OA se zraněním silnice 1/13 Okrouhlá dne 16.1 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla se zraněním osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že zraněná osoba je mimo vozidlo. Vozidlo na střeše. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a protipožární opatření vypnutím klíčku. Dále provedla předlékařskou pomoc zraněné osobě. Dalším průzkumem zjistila únik ropných látek. Na místě zásahu hlídky PČR. Dále jednotka HZS, která provedla posyp látek sorbentem. Následně naše jednotka dále nezasahovala. Poté proveden úklid materiálu a po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. ZVJ Kočí Martin

Únik ropných látek na pozemní komunikaci Svor-Nová Huť dne 15.1 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci na silnici 1/9 Svor – Nová Huť. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Již během jízdy k zásahu jednotka zaslechla v radioprovozu informaci, že se jedná o únik Nafty a jednotky Cvikov a HZS již zasahují v obci Cvikov. Jednotka po příjezdu do obce Svor průzkumem zjistila že se jedná o skvrny Nafty různého rozsahu, VJ obdržel informaci od projíždějícího řidiče autobusu, že skvrny vedou až do ÚK k čerpací stanici Robin Oil směrem Horní Podluží informace předána na KOPIS.  Jednotka zasypala skvrny v nebezpečných úsecích pomocí sorbentu směrem na Novou Huť.
V nepřehledných úsecích byl po dobu zasypaní vozovky provoz řízen kyvadlově.
Následně se jednotka po dohodě s VZ a sbalení materiálu vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

DN 2x OA se zraněním Svor dne 13.1 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu dvou vozidel s požadavkem na vyproštění zraněných osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 2x OA se zraněním a již zasahuje jednotka Cvikov a hlídka PČR, komunikace uzavřena. Následně se na místo dostavila jednotka HZS a posádky ZZS. Jednotka spolupracovala s ostatními JPO při vyproštění osoby z vozidla za pomocí páteřové desky a transportu do sanitního vozu. Jednotka zůstala na místě události pro potřeby Policie a následný úklid vozovky a jednotky Cvikov a HZS se na pokyn VZ vrátily zpět na základnu. Jednotka provedla odtažení dvou OA mimo komunikaci za pomocí CAS, dále proveden úklid vozovky následné sbalení materiálu. Místo předáno Policii a jednotka se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Dopravní nehoda 1x NA Okrouhlá dne 12.1 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu nákladního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje hlídka PČR Nový Bor, která řídí dopravu na místě zásahu a to kyvadlově. Jednotka provedla zajištění místa zásahu. Dalším průzkumem zjistila, že nákladní vozidlo bylo vyproštěno vyprošťovací firmou zpět na vozovku, kde byl zjištěn únik ropných látek na komunikaci. Únik z olejové vany motoru. Jednotka provedla posyp vozovky sorbentem. Na místě zásahu jednotka HZS. Poté spolupráce jednotek PO při dalším posypu vozovky. VZ na místo zásahu povolal správce komunikace. Pak proveden částečný úklid vozovky. Po úklidu materiálu se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. ZVJ Kočí Martin

Požár v OD Sico Česká Lípa dne 9.1 2023

Dnes k večeru byla naše jednotka vyslána na požár v OD. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Jednotka byla odvolána při cestě k zásahu, proto se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn VD Synek Jan

Požár domu a skladu topného oleje Kytlice dne 8.1 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na mezikrajskou pomoc do obce Kytlice. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná požár LTO v nádrži u RD. Na místě zásahu již několik JPO. Po dohodě s VZ jednotka na místě není potřeba. Následně byl proveden návrat na základnu. Nikdo zraněn. VD Holman Jan

Požár sazí v komíně Polevsko dne 7.1 2023

Dnes večer byla naše dvě družstva vyslána na požár sazí v komínovém tělese. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komínovém tělese. Jednotka provedla hašení za použití písku a spec. kominického nářadí. Bylo prováděno osvětlení místa zásahu osvětlovacím stožárem z CAS. Na místě jednotka HZS LK. Výšková technika nemohla být ustavena a proto byla odeslána zpět na základnu. Následně provedena lokalizace a likvidace požáru. Poté provedeno sbalení materiálu a po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Holman Jan

Otevření bytu Nový Bor dne 7.1 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na otevření bytu v DPS. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka byla odvolána cestou k zásahu. Nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

Požár bytu Česká Lípa dne 6.1 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár bytu v České Lípě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje několik jednotek PO. Dále zjistila, že SaP je na místě zásahu dostatek, a proto se po dohodě s VZ vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VJ Kočí Josef

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči Nový Bor web 1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hasiči Nový Bor – Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás


Copyright © Dobrovolný hasičský sbor města Nový Bor 2022