AED Prácheň dne 12.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na AED do obce Prácheň. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux II včetně osádky. o příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dítě se zdravotními komplikacemi. Na místě místní jednotka SDH a hlídky PČR. Jednotka provedla kontrolu stavu dítěte a prováděla dozor do příjezdu ZZS LK. Na místě ZZS a LZS LK. Následně dítě předáno do péče ZZS, která dítě s matkou transportovala do nemocnice. Po odjezdu ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan