Hasiči Nový Bor

Soptíci SDH Nový Bor

Kroužek „Mladých hasičů“ při SDH Nový Bor je dětský kolektiv dívek a chlapců ve věku od 3 do 15-let.

Scházíme se každou středu v naší hasičárně od 16 – 17.30 a v zimních měsících v tělocvičně. Naší hlavní náplní je hasičský sport, dále učíme děti telefonní čísla na záchranné složky, jak správně nahlásit dopravní událost, jak se správně chovat při požáru, topografické značky, technické prostředky, uzle, a všeobecné znalosti k hasičskému sportu. Účastníme se celostátní hry Plamen. Soutěžíme v několika disciplínách např. požární útok, štafeta požárních dvojic, požární útok CTIF, štafeta CTIF, branný závod požární všestrannosti, štafeta 4×60 m. Jedná se především o týmové disciplíny a to vše v rozdělení dle věkových hranic.

Kromě plnění hasičských disciplín na závodech se naše děti účastní různých kurzů, besed a výletů např. ukázka práce psovodů, PČR, městské policie a jiné. Děti také plní zkoušky odbornosti z teoretických znalostí na poli požární ochrany. Pro děti naše SDH pořádá také společenské akce jako Mikulášskou besídku nebo přespávání v hasičárně.

Děti se také mohou aktivně podílet na organizaci akcí pořádaných naším sborem, kde nám pomáhají s organizací.

Hlavní vedoucí dětského kolektivu
Petra Kočová – 605077681
kure.petulka@hasicinovybor.eu

Hasiči Nový Bor soptíci 1
Hasiči Nový Bor soptíci 2
Hasiči Nový Bor soptíci 4
Hasiči Nový Bor soptíci 9
Hasiči Nový Bor soptíci 10
Hasiči Nový Bor soptíci 12
Hasiči Nový Bor soptíci 13
Hasiči Nový Bor soptíci 14
Hasiči Nový Bor soptíci 15
Hasiči Nový Bor soptíci 16

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči Nový Bor web 1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hasiči Nový Bor – Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás


Hasiči Nový Bor soptíci 17