Hasiči Nový Bor

JSDHO a SDH Nový Bor – nábor nových členů

Jak se stát dobrovolným hasičem jednotky

Hasiči Nový Bor web 1
Hasiči Nový Bor web

Pokud splníte podmínky pro přijetí, budete zařazeni do výcviku, kde Vás seznámíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu a chuti. Pro přijetí do výjezdové jednotky nepotřebujete žádné specifické hasičské znalosti a dovednosti, jen chuť a čas se je naučit. Do výjezdové jednotky SDH se může přihlásit každý, který již dovršil 18 ti let.

Pro informace nebo v případě zájmu o přihlášení kontaktujte velitele jednotky Martina Kočího na tel.: +420 606 221 812 nebo na emailu: info@hasicinovybor.eu

Přidej se k nám - dětský kroužek

Hasiči Nový Bor soptíci 1
Hasiči Nový Bor soptíci 9

Kroužek „Mladých hasičů“ při SDH Nový Bor je dětský kolektiv dívek a chlapců ve věku od 3 do 15-let.

Scházíme se každou středu v naší hasičárně od 16 – 17.30 a v zimních měsících v tělocvičně. Naší hlavní náplní je hasičský sport, dále učíme děti telefonní čísla na záchranné složky, jak správně nahlásit dopravní událost, jak se správně chovat při požáru, topografické značky, technické prostředky, uzle, a všeobecné znalosti k hasičskému sportu. Účastníme se celostátní hry Plamen. Soutěžíme v několika disciplínách např. požární útok, štafeta požárních dvojic, požární útok CTIF, štafeta CTIF, branný závod požární všestrannosti, štafeta 4×60 m. Jedná se především o týmové disciplíny a to vše v rozdělení dle věkových hranic.

Kromě plnění hasičských disciplín na závodech se naše děti účastní různých kurzů, besed a výletů např. ukázka práce psovodů, PČR, městské policie a jiné. Děti také plní zkoušky odbornosti z teoretických znalostí na poli požární ochrany. Pro děti naše SDH pořádá také společenské akce jako Mikulášskou besídku nebo přespávání v hasičárně.

Děti se také mohou aktivně podílet na organizaci akcí pořádaných naším sborem, kde nám pomáhají s organizací.

Hlavní vedoucí dětského kolektivu
Petra Kočová – 605077681
kure.petulka@hasicinovybor.eu

Hasiči Nový Bor web 1

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás