Hasiči Nový Bor

Jednotka JSDHO Nový Bor – aktuality

DN 1x OA se zraněním Okrouhlá dne 26.12 2022

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla se zraněním osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho vozidla. Jednotka provedla protipožární opatření a poskytla předlékařskou první pomoc. Následně se na místo dopravila jednotka HZS LK a ZZS LK, poté také Skupina vyšetřování dopravních nehod policie a hlídka PČR z Nového Boru. Posléze byl proveden úklid vozovky a po dohodě s VZ a sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

Požár na PCO Česká Lípa OD dne 25.12 2022

Dnes k večeru byla naše jednotka vyslána na hlášení PCO a že hoří v OD. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že již zasahují jednotky SDH Česká Lípa a HZS LK. Jednotka prováděla průzkum vně objektu. Následně VZ oznámil planý poplach a jednotka se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Holman Jan

AED Nový Bor dne 25.12 2022

Dnes k večeru byla naše jednotka vyslána na AED. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahují hlídky PČR a MP. Jednotka se přidala ke KPR. Na místě zásahu jednotka HZS a poté ZZS. Dále jednotka spolupracovala se ZZS. Následně doktor stanovil smrt pacienta, proto naše jednotka provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VJ Kočí Josef

Transport pacienta Nový Bor dne 24.12 2022

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na transport pacienta pro ZZS. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje ZZS LK. Jednotka provedla transport pacienta do vozidla ZZS LK a následně se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

Pád stromu na komunikaci Svor dne 22.12 2022

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na pád stromu na komunikaci. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Místo zásahu bylo vyhledáváno několik kilometrů. Na místě také PČR a jednotka HZS LK. Při vyhledávání byla u krajnice vozovky nalezena větev, která však nebránila provozu na komunikaci. Byla odstraněna jednotkou HZS LK. Poté už žádná překážka na komunikaci nebyla nalezena. Jednotka se proto vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Holman Jan

Pád stromu na elektrické vedení Nový Bor dne 22.12 2022

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na strom, který padl na elektrické vedení. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že došlo k pádu stromu na vedení ČEZu. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a na místo si povolalo pracovníky ČEZu. Po jejich příjezdu bylo provedeno rozřezání stromu. Naše jednotka provedla úklid vozovky a okolí. Poté provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn VJ Kočí Josef

Řezání stromu silnice 1/9 Svor dne 21.12 2022

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na řezání stromu na komunikaci 1/9. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o strom (bříza) nakloněný nad komunikaci a hrozí pádem. Na místě již jednotka HZS LK. Bylo provedeno pořezání stromu jednotkou HZS LK. Následně bylo provedeno odstranění stromu mimo komunikaci. Poté byl proveden úklid materiálu a návrat na základnu. Nikdo zraněn. VD Holman Jan

Požár domu Skalice dne 16.12 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár domu ve Skalici. Na místo zásahu byla postupně vyslána technika CAS-24 Volvo II dále CAS-24 Volvo I a CAS-32 T-815 pak i DA VW Transporter včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár roubeného stavení a již zasahuje JSDHO Skalice u České Lípy. Zároveň s naší jednotkou se se na místo dostavila jednotka HZS ČR. Jednotka po domluvě s VZ provedla natažení 1C proudu k zadním dveřím a provedla násilný vstup do objektu. Následně na žádost majitele a na pokyn VZ provedla evakuaci cenného materiálu z prostoru terasy, kde byla dále objevena 2 kg propan-butanová láhev, kterou jednotka odnesla do bezpečí. Dále byl natažen vysokotlaký proud k hašení čelního štítu. Dále jednotka prováděla hasební práce a rozebírání konstrukcí dle pokynů VZ, osvětlování místa zásahu pomocí osvětlovacího stožáru z vozidla Volvo II. Jednotka dále prováděla dálkovou dopravu vody vozidlem CAS 32. Nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

Únik plynu Nový Bor dne 15.12 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik plynu v budově pošty. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že došlo k poruše hlásiče na plyn, a to slabou baterkou/akumulátorem). Tuto informaci podal majitel bytu a zároveň ohlašovatel. Jednotka po celou dobu zásahu prováděla měření gasalertem. Na místě zásahu jednotka HZS, která také nic nenaměřila. Naše jednotka se poté vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VJ Kočí Josef

Požár kovošrotu Česká Lípa dne 13.12 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár v kovošrotu Česká Lípa. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Jednotka byla odvolána KOPIS při cestě k zásahu, tudíž se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči nový bor facebook banner

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás


Copyright © Dobrovolný hasičský sbor města Nový Bor 2022