Hasiči Nový Bor

Jednotka SDH Nový Bor – aktuality

Otevření bytu Nový Bor ul. B. Němcové dne 27.11 2022

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a AZ-30 MB včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná zamčený byt, ve kterém je nehybná osoba. Na místě hlídka PČR a pečovatelka osoby. Jednotka provedla otevření uzamčených dveří za pomoci spec. nářadí a klíče od pečovatelky. Otevřeno bez poškození. V bytě nalezena zraněná osoba. Na místě ZZS LK a HZS LK. Osoba byla předána do péče ZZS. Následně provedeno sbalení materiálu a návrat na základnu.  VD Jan Holman

AED Nový Bor dne 22.11 2022

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na AED. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o osobu bez známek života v rodinném domě. Na místě již hlídky PČR a MP Nový Bor, které prováděly KPR. Na místě ZZS LK. Poté doktorem ZZS konstatováno úmrtí osoby. Následně provedeno sbalení materiálu a návrat jednotky zpět na základnu. Nikdo zraněn.  VD Holman Jan

Požár OA Nový Bor dne 19.11 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k technické závadě na topení vozidla. Jednotka provedla protipožární opatření a provedla kontrolu termokamerou a po dohodě s velitelem zásahu se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Požár sazí v komíně Nový Bor dne 19.11 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komínovém tělese. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o zahoření sazí v komínovém tělese RD, v době příjezdu jednotky létají slabě jiskry bez plamenného hoření, majitel domu mimo budovu. Z důvodu nedostupnosti komínu pro výškovou techniku byla technika AZ-30 odeslána zpět na základnu. Jednotka se na střechu domu dostala za pomocí 2ks nastavovacích žebříků. Místo osvíceno za pomocí osvětlovacího stožáru na CAS. Do komínového tělesa bylo vhozeno cca 3kg písku a za pomocí kominického nářadí bylo těleso vyčištěno a vybíracím otvorem vybrán popel a stržené saze následná kontrola za pomocí zrcátka dle majitele beze škody. Budova odvětrávána přirozenou cestou. Dále se na místo dostavila jednotka HZS a hlídka policie. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Únik ropných látek na pozemní komunikaci Nový Bor dne 19.11 2022

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo i včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o vyteklý motorový olej na komunikaci o rozměrech 30x2m a již zasahuje MěP Nový Bor. Jednotka provedla zasypání sorbentem následný úklid komunikace, kde byla ponechána tenká vrstva sorbentu z důvodu zasažení skvrny do křižovatky. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Hrozící pád skály na dům Rousínov dne 19.11 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na pád hrozící skály na dům. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o vylomenou část pískovcové skály pravděpodobně vlivem klimatických podmínek, která se zastavila na hřbetu stráně nad RD o strom osoby z RD mimo budovu. Dále se na místo dostavily ostatní JPO, VČ, ŘD a hlídka PČR. Jednotka dále spolupracovala s ostatními JPO a řídila se pokyny VZ při úpravě terénu a převalení a zabezpečení vylomené části. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Vytažení psa ze studny Pihel dne 18.11 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na vytažení psa ze studny v obci Pihel. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka HZS ČR. Jednotka asistovala při vytažení psa ze studny. Následně po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. nikdo zraněn. VD Štyndl Pavel

Řezání stromu Nový Bor dne 18.11 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jednalo o vyvrácený strom pravděpodobně vlivem povětrnostních podmínek, který někdo odklidil mimo komunikaci před příjezdem jednotky. Dále se na místo dostavila hlídka PČR. Jednotka provedla úklid vozovky od zbytku větví a štěpků a po sbalení materiálu se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

DN 1x OA se zraněním Nový Bor ul. Husova 14.11 2022

18. 11. 2022

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na další dopravní nehodu v ulicích města. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu do veřejného osvětlení. Jednotka provedla zajištění místa nehody. Na místě již MP Nový Bor a VČ HZS LK. Dalším průzkumem zjištěno, že dopravní nehoda je bez úniku provozních kapalin a se zraněním. U OA bylo provedeno protipožární opatření. Na místě CAS HZS LK a PČR a ZZS LK. Zraněná osoba byla předána do péče ZZS. Na místo se dostavil technik technických služeb a odpojil poškozené osvětlení od el. proudu. Na místě dopravní policie. Po zadokumentování nehody byl proveden úklid komunikace, odstranění poškozeného veřejného osvětlení a následně také úklid materiálu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Jan Holman

Únik ropných látek na pozemní komunikaci Nový Bor ul. Dvořákova dne 15.11 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo událostí průzkumem zjištěno že se jedná o uniklí olej ze zaparkovaného vozidla skvrna o rozměrech 2x2m a již zasahuje hlídka MěP Nový Bor. Jednotka provedla zasypaní uniklého oleje a vyčkala do příjezdu majitele vozidla. Jednotka dostala informaci od MěP, že vozidlo zůstane na místě proto jednotka pod vozidlem a okolo vozidla nechala vrstvu sorbentu. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči nový bor facebook banner

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás


Copyright © Dobrovolný hasičský sbor města Nový Bor 2022