Hasiči Nový Bor

Jednotka JSDHO Nový Bor – aktuality

DN 1x OA se zraněním Radvanec dne 16.6 2024

Dnes brzo ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že vozidlo se nachází mimo komunikaci a zraněná osoba mimo vozidlo. Bylo provedeno protipožární opatření a poskytnuta předlékařská pomoc. Následně se dostavila na místo události hlídka PČR a pak jednotka HZS LK, vozidlo ZZS LK a dopravní policie. Poté se jednotka po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Únik ropných látek Polevsko dne 15-16.6 2024

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k úniku ropných látek. Osoba a ni vozidlo na místě nejsou. Jednotka provedla posyp vozovky sorbentem za pomoci vozíku Ecotarp. Na místě hlídka PČR. Následně jednotka provedla úklid vozovky a materiálu. Poté se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Požár školy Cvikov dne 14.6 2024 – Taktické cvičení

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár školy. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o taktické cvičení. Následně jednotka prováděla veškerou činnost na žádost VZ. Po ukončení cvičení byl proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VD Caska Radim

Dopravní nehoda Nový Bor dne 11.6 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka MP. Na místě majitel telefonu, který nám sdělil, že opravoval osobní vozidlo staršímu muži a telefon zapomněl na střeše vozidla. V místě určeného zásahu mu telefon upadl z vozidla. Nejednalo se tedy o nehodu. Na místě zásahu hlídka PČR, ZZS a jednotka HZS odvolána při cestě k zásahu. Naše jednotka dále nezasahovala a vrátila se zpět na základnu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

Únik plynu Okrouhlá dne 8.6 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik plynu v Okrouhlé. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě uniká plyn z poškozeného potrubí a je přítomen pracovník plynárenské služby. Následně se dostavila jednotka HZS LK a převzala si velení zásahu. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Dopravní nehoda Nový Bor dne 5.6 2024

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahují hlídky PČR a MP. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté protipožární opatření odpojením aku a umístěním RHP. Nehoda bez zranění. Jednotka dále zjistila rozsáhlí únik ropných látek, které asanovala sorbentem ecodry. Na místě zásahu jednotka HZS. Dále jednotka nezasahovala. Následně provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Únik plynu Polevsko dne 1.6 2024

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na únik plynu v domě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že dítě má ve své péči ZZS. Jednotka provedla měření koncentrace plynu za pomoci gasalertu, který vykazoval hodnoty 30 ppm. Jednotka provedla odvedení dvou starších osob mimo byt, dále otevření oken pro přirozené odvětrání a poté nasadila přetlakový ventilátor Orkan. Na místě PČR, ZZS a HZS. Následně po odvětrání prostor byl proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Požár traktoru Okrouhlá dne 31.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesního traktoru. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III a CAS-32 T-148 II včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že traktor(lakatoš UKT 80) hoří ve čtvrté fázi požáru. Jednotka provedla rozvinutí dvou útočných proudů C z CAS na lokalizaci a likvidaci požáru. Na místě zásahu lesník a hlídka PČR. Jednotka prováděla i ochranu okolí. Na místě zásahu jednotka Skalice, která nám doplňovala vodu do CAS. Poté i jednotka HZS, která prováděla kontrolu místa zásahu termokamerou. Následná likvidace požáru. Na místě VPP. Poté proveden úklid materiálu a po dohodě s VZ se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Dopravní nehoda Nový Bor dne 25.5 2024

Dnes byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že poškozené vozidlo stojí u krajnice a řidič je mimo vozidlo, provedeno protipožární opatření a poskytnuta předlékařská pomoc. Na místo zásahu se dostavila ZZS LK, jednotka HZS ČR a následně dopravní policie. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Štyndl Pavel

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči Nový Bor web 1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás