Hasiči Nový Bor

Jednotka JSDHO Nový Bor – aktuality

Dopravní nehoda 3x OA Kamenický Šenov dne 17.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu tří osobních vozidel. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka ÚLK PS Česká Kamenice. Nehoda bez zranění. Naše jednotka dále nezasahovala a po dohodě s VZ se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Únik ropných látek Nový Bor dne 17.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahují hlídky MP a PČR Nový Bor. Olejová skvrna na vozovce. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté provedla posyp vozovky sorbentem za pomoci vozíku ECOTARP. Na místě zásahu jednotka HZS. Následně po provedení posypu vozovky jednotka provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Řezání stromu Nový Bor dne 17.5 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu na koupališti. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se na místě zásahu nachází ohlašovatel. Dále zjistila, že došlo k pádu velké břízy na plot a přilehlou komunikaci. Jednotka provedla rozřezání a odklizení stromu za pomoci MPR Husqvarna. Poté úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VD Toms Jan

Únik nebezpečných chemických látek Nový Bor dne 17.5 2024

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na únik chemické látky. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky.

o příjezdu na místo události průzkumem zjištěny informace od zaměstnanců firmy, že na daném pracovišti žádná tekutina (kyselina chlorovodíková) neteče ani neuniká, jen štiplavá koncentrace v ovzduší pravděpodobná závada na odsávací technologii. Jednotka provedla vymezení zóny vytyčovací páskou, dále nataženo DV 4x B s rozdělovačem do budovy a 1x ÚP na 3x C. Jednotka dále provedla evakuaci 5ti zaměstnanců mimo zasažený prostor, měření koncentrace za pomocí GasAlertu kdy nebylo nic naměřeno a na přilehlých chodbách provedeno přirozené odvětrání otevřením oken zásah v IDP, dále prováděna dodávka vody z CAS do SDO.
dále se na místo dostavila jednotka HZS a hlídka policie. Po sbalení materiálu a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Otevření bytu Česká Lípa dne 16.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu. Na místo zásahu byla vyslána technika AZ-30 MB včetně osádky. Jednotka odvolána cestou k zásahu. Nikdo zraněn.
VD Toms Jan

Požár panelového domu Česká Lípa dne 15.5 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár bytu v panelovém domě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II. Jednotka odvolána zpět na základnu při cestě k zásahu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

AED Nový Bor dne 13.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na AED. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux III včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR. Naše jednotka provedla společně s hlídkou PČR resuscitaci osoby. Na místě ZZS, která si následně převzala osobu do své péče. Naše jednotka dále nezasahovala a dle lékaře nebudeme na místě potřeba, proto jednotka provedla úklid materiálu a návrat zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
ZVJ Kočí Martin

AED Prácheň dne 12.5 2024

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na AED do obce Prácheň. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilux II včetně osádky. o příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dítě se zdravotními komplikacemi. Na místě místní jednotka SDH a hlídky PČR. Jednotka provedla kontrolu stavu dítěte a prováděla dozor do příjezdu ZZS LK. Na místě ZZS a LZS LK. Následně dítě předáno do péče ZZS, která dítě s matkou transportovala do nemocnice. Po odjezdu ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Holman Jan

Otevření byzu Nový Bor dne 12.5 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu protečení vody do bytu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a AZ-30 MB včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR. Naše jednotka provedla vypnutí vody do bytu. Následně započala ustavovat vozidlo AZ-30. Na místě zásahu jednotka HZS a majitel bytu, který otevřel. Dle jeho informaci vodu zapnula kočka. Naše jednotka dále nezasahovala a proto provedla úklid materiálu a po dohodě s VZ se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef

Požár lesa Prácheň dne 12.5 2024

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár lesa u obce Prácheň. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-148 II včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje místní jednotka a jednotka HZS. Naše jednotka byla VZ vyslána do lesa, kde našla několik úmyslně založených ohnisek. Jednotka provedla lokalizaci a likvidaci požáru za pomoci jednoho útočného proudu C z CAS. Následná likvidace požáru. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VD Toms Jan

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči Nový Bor web 1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás