Hasiči Nový Bor

Jednotka JSDHO Nový Bor – aktuality

Požár sazí Nový Bor ul. Nemocniční dne 14.3 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komínovém tělese. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR. Komínové těleso bez viditelného plamenného hoření. Jednotka provedla osvětlení místa zásahu za pomocí osvětlovacího stožáru na CAS a  průzkum okolí topného tělesa (kamna) za pomocí termokamery a vybraní zbytků žhavého popela. Z důvodu nedostupnosti vybíracího otvoru komínového tělesa nebylo možné provést průzkum komínového tělesa bez výškové techniky, proto jednotka dále nezasahovala a  bylo vyčkáno na jednotku HZS, která se následně dostavila na místo zásahu a provedla průzkum komínového tělesa za pomocí výškové techniky a termokamery. Následně bylo provedeno po dohodě s VZ sbalení materiálu a návrat na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Dopravní nehoda 1x OA se zraněním Sloup v Čechách dne 11.3 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla se zraněním osob na silnici ze Sloupu v Čechách směr Svojkov. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno 1x OA mimo komunikaci, osoba mimo vozidlo v péči PČR bez úniku provoz. náplní a již zasahuje jednotka HZS. Jednotka spolupracovala s jednotkou HZS při protipožárním opatření odpojením AKU a dále nezasahovala. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Utržená dopravní značka silnice 1/9 Svor dne 11.3 2023

Dnes brzo ráno byla naše jednotka vyslána na utrženou dopravní značku. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka místo zásahu vyhledávala. Po nalezení místa zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje jednotka HZS. Jednalo se o utrženou dopravní značku, kterou jednotka HZS odstranila. Naše jednotka dále nezasahovala, a proto se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn

VJ Kočí Josef

Únik plynu v panelovém domě Nový Bor ul. Svojsíkova dne 10.3 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na únik plynu v panelovém domě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu se spojila s oznamovatelem, který uvedl, že je cítit zápach plynu v 9. NP panelového domu. Jednotka provedla měření koncentrací plynů prostřednictvím detektoru GasAlert MicroClip XL, kdy nebyly zjištěny zvýšené hodnoty, ani již plyn nebyl cítit. Měření provedeno mezi 9. NP. – 14. NP. s negativním výsledkem bez detekce. Po příjezdu jednotky HZS jednotka vyčkala na pokyny VZ a poté setrvala na místě. Po kontrolním měření jednotlivých pater jednotkou HZS se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Tomášek Jan

Požár lesa Svor dne 6.3 2023

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár lesa okolo železniční tratě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-815. Během jízdy k zásahu obdržena informace s KOPIS, že provoz na železnici nebude zastaven, ale bude pouze omezená rychlost pro vlaky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka HZS LK. Jednotka se po dohodě s VZ vybavila ženijním nářadím a vydala se společně s jednotkou HZS LK na pěší průzkum kolem trati, kde bylo následně nalezeno několik žhavých a doutnajících ohnišť po těžbě. Jednotka prováděla rozhrabávání ohnišť za pomocí ženijního nářadí a dohašování za pomocí sněhu. Dále se na místo dostavila jednotka HZS SŽDC Liberec, která si následně převzala velení na místě události. Po likvidaci a dohodě s VZ bylo provedeno sbalení materiálu a jednotka se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Požár bytu v panelovém domě Česká Lípa dne 4.3 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár bytu v panelovém domě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahují jiné jednotky PO. SaP na místě zásahu dostačující, a proto se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

Požár altánu Nový Bor dne 2.3 2023

Dnes brzo ráno byla naše dvě družstva vyslána na požár altánu. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I a II včetně osádek. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahují hlídky MP a PČR Nový Bor. Jednotka provedla rozvinutí dopravního vedení B a poté rozdělovač a jeden útočný proud C na lokalizaci a likvidaci požár. Požár IV. fáze požáru. Na místě zásahu jednotka HZS. Naše jednotka po likvidaci požár provedla úklid materiálu. Následně po dohodě s VZ se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef

DN 1x OA + únik ropných látek Skalice dne 24.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Během jízdy na místo události byla nehoda vyhledávána projetím silnice I/9 od Lídlu až po obec Chotovice, kdy nebylo nic nalezeno. Později obdržena informace z KOPIS, že nehoda by se měla nacházet na začátku obce Skalice u České Lípy. Po příjezdu na místo bylo provedeno zajištění místa události ustavením CAS, dopravních kuželů a osvětlovacích puků dále průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 1x OA mimo komunikaci na střeše mezi hrázemi nad vodním tokem, jedna osoba (řidič) mimo vozidlo a již zasahuje hlídka PČR. Řidič bez viditelných zranění odmítl nasazení krčního límce a jakoukoliv prohlídku. Zjištěn drobný unik provozních náplní do vodního toku. Dále se na místo dostavila jednotka HZS a posádka ZZS do jejíž péče byl řidič předán. Jednotka dále prováděla řízení provozu na komunikaci a dále plnila pokyny VZ, spolupracovala s jednotkou HZS při vyproštění vozidla za pomocí Jeřábu, po vyproštění vozidla bylo provedeno zasypaní uniklých provoz. náplní sorbentem a protipožární opatření odpojením AKU, odstranění poškozeného zábradlí z koryta potoka, které částečně zasahovalo do komunikace.  Na místo se následně dostavila  MěP Nový Bor se zástupcem z odboru Životního prostředí. Po dohodě s VZ a sbalení materiálu se jednotka vracela zpět na základnu. Během jízdy na základnu jednotka narazila na olejovou skvrnu v křižovatce ulice Skalická a silnice I/9 událost ohlášena telefonicky na KOPIS a jednotka následně po dohodě s KOPIS začala řešit další událost.

VD Synek Jan

Požár Crystalex dne 24.2 2023

Dnes brzo ráno byla naše jednotka vyslána na požár do firmy Crystalex. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo II a CAS-32 T-815 včetně osádek. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se jedná o požár izolace a vzduchotechniky od vypalovací pece bez viditelného plamenného hoření, průzkum za pomocí termokamery, hašeno zaměstnanci za pomocí PHP před příjezdem jednotky a již zasahuje hlídka PČR.  Jednotka provedla natažení dopravního vedení s CAS na 3xB s rozdělovačem do budovy a 1ÚP na 2xC a již probíhala evakuace části zaměstnanců, dále nařízena evakuace vedlejší výrobní haly z důvodu zakouření. následně se na místo dostavil VČ, ŘD s ostatními JPO. Provedeno odvětrání objektu přirozenou cestou a jednotka nadále plnila pokyny VZ  a spolupracovala s ostatními JPO průzkum a vyhledaní případných skrytých ohnisek v přilehlých výrobních a skladovacích prostorech kudy vzduchotechnika vedla. po ukončení zásahu se jednotka po dohodě s VZ a sbalení materiálu vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan

Otevření bytu Nový Bor ul. Svojsíkova dne 22.2 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na otevření bytu z důvodu možného ohrožení osoby na životě. Na místo zásahu byla vyslána technika AZ-30 MB včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že již zasahuje hlídka MP a s naší jednotkou přijela hlídka PČR. Jednotka provedla otevření bytu za pomoci speciálního nářadí. Uvnitř nalezena osoba bez známek života. Na místě zásahu ZZS. Naše jednotka dále nezasahovala. Po úklidu materiálu se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Kočí Josef ml.

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči Nový Bor web 1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás


Copyright © Dobrovolný hasičský sbor města Nový Bor 2022