Hasiči Nový Bor

Pracovní činnosti jednotky

Montáž držáku na vlajky hasicinovybor.eu

Montáž držáku na vlajky

Oprava snímače otáček Tatra 815

Oprava snímače otáček Tatra 815

Oprava odsavače kouře hasicinovybor.eu

Oprava odsavače kouře

Úprava spolkové místnosti hasicinovybor.eu

Viktor povýšen na nástěnkáře 🙂

Údržba hasicinovybor.eu

Svařování portubí Tatra 148 a údržba hasičárny

Údržba Toyota 2 + oprava Tatra 148

Jedeme kropit město

Jedeme kropit město

Příprava k zařazení Tatry 148 do výjezdu, regál na hadice

Příprava k zařazení Tatry 148 do výjezdu, světla, JPO Hasiči Nový Bor

Příprava k zařazení Tatry 148 do výjezdu, světla

Ukázka vyprošťování pro Soptíky JPO Hasiči Nový Bor

Ukázka vyprošťování pro Soptíky a příprava na závody

Dýchací technika 2 JPO Hasiči Nový Bor

Test a seřazení dýchací techniky 1

Dýchací technika 1 JPO Hasiči Nový Bor

Test a seřazení dýchací techniky 2

Činnost 2 JPO Hasiči Nový Bor

Úklid venkovních prostor

Činnost 1 JPO Hasiči Nový Bor

Úklid garáže Volvo 1, Volvo 2 a záchranný člun jednotky

Hasičské zbrojnice Nový Bor – trasa

O jednotce

5/5
Hasiči Nový Bor web 1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDHO Nový Bor JPO II/2.

Jednotka slouží po 24 hodinách ve složení dva velitelé, dva strojníci a čtyři hasiči. Toto vše po 365 dní v roce.

Přidej se k nám

Hasiči Nový Bor – Přidej se k nám

Hledáme do svých řad nové členy a kamarády.

Pro přijetí do sboru není třeba žádných znalostí a dovedností. Nové zájemce zaškolíme, vycvičíme. Naučíme tě mnoho nového, např. požární znalosti a dovednosti, první pomoc a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás


Hasiči Nový Bor soptíci 17