Únik ropných látek Polevsko dne 15-16.6 2024

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k úniku ropných látek. Osoba a ni vozidlo na místě nejsou. Jednotka provedla posyp vozovky sorbentem za pomoci vozíku Ecotarp. Na místě hlídka PČR. Následně jednotka provedla úklid vozovky a materiálu. Poté se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef