DN 1x OA Nový Bor obchvat dne 18.3 2023

  • Autor příspěvku

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že došlo k DN 1xOA, které po kolizi zůstalo stát na svodidle a propustku pro dešťovou vodu. Došlo k poškození svodidel a zábradlí propustku. OA bez úniku provozních kapalin. Jednotka pomohla vystoupit řidičce z vozidla. Osoba bez zranění a bez žádosti o ZZS. Dále provedeno protipožární opatření formou odpojení AKU a osvětlení místa zásahu pomocí osvětlovacího stožáru na technice. Na místo se dostavila jednotka HZS a SDN Česká Lípa. Po příjezdu ZZS byla řidička předána ke kontrole lékařem.  Vlivem zásahu složek IZS byl omezen jeden jízdní pruh, ačkoliv vozidlo nepřekáželo provozu. Z důvodu žádné další plánované činnosti na MU se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu.
VD Tomášek Jan