DN 2x OA bez zranění silnice 1/9 Svor dne

  • Autor příspěvku
7. 11. 2022

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu dvou OA bez zranění. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se jedná o nehodu dvou OA bez zranění osob. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté posyp vozovky sorbentem, protože došlo k úniku ropných látek na komunikaci. Na místě zásahu PČR. Následně proveden úklid vozovky a materiálu, pak se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. VJ Kočí Josef