DN 1x OA se zraněním Okrouhlá silnice 1/13 dne 16.1 2023

  • Autor příspěvku

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla se zraněním osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že havarované vozidlo je mimo komunikaci a na střeše, zraněná osoba mimo vozidlo. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a protipožární opatření odpojením zapalování. Dále poskytla předlékařskou pomoc zraněné osobě. Na místě zásahu hlídka PČR, která řídila dopravu kyvadlově. Dále na místě zásahu jednotka HZS a dvě vozidla ZZS. Předání zraněné osoby do péče ZZS. Následně proveden úklid materiálu. Na místě zásahu zůstala jednotka HZS a naše se vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. Nikdo zraněn. ZVJ Kočí Martin