Únik ropných látek Nový Bor dne 12.2 2024

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu jednotka průzkumem zjistila, únik oleje na komunikaci. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté posyp vozovky sorbentem. Posypána jen nebezpečná místa jako jsou zatáčky a křižovatky. Sorbent ponechán na vozovce z důvodu adheze. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.
VJ Kočí Josef