Únik ropných látek na komunikaci Nový Bor dne 7.8 2023

Dnes k večerubyla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na komunikacích města. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k úniku neznámého množství ropné látky na městské komunikace. Vozidlo nezjištěno. Jednotka provedla posyp vozovky sorbentem a poté přejela na další místa, která také zasypala. Poté proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef