Řezání stromu Polevsko dne 21.2 2023

  • Autor příspěvku

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu v obci Polevsko. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že nad vozovkou je nakloněná velká větev. Jednotka provedla její utržení za pomoci trhacího háku. Poté provedla úklid materiálu a návrat jednotka zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan