Řezání stromu Polevsko dne 10.12 2023

Dnes odpoledne byla naše jednotka opět vyslána na řezání stromu v obci Polevsko. Na místo zásahu byla vyslána technika VEA Toyota Hilx III včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se jedná o strom na komunikaci. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté za pomoci RMP Husqvarna provedla pořezání stromu a jeho odklizení mimo komunikaci. Poté provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn
VD Kočí Martin ml.