Řezání stromu po DN Polevsko dne 31.1 2023

  • Autor příspěvku

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na řezání stromu, do kterého nabourala dodávka. na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se jedná o nehodu DO do stromu. Nehoda bez zraněn. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a poté pořezání stromu za pomoci MPT Husqvarna. Po úklidu vozovky byl proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

VJ Kočí Josef