Požár sklárny Kamenický Šenov dne 22.6 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár bývalé sklárny v Kamenickém Šenově. Na místo zásahu byla postupně vyslána technika CAS-24 Volvo II, AZ-30 MB, CAS-32 T-815 a DA VW včetně osádek. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje místní jednotka a jednotka HZS ÚLK PS Česká Kamenice. Jednotka provedla ustavení nastavovacích žebříků a nasadila dopravní vedení B, rozdělovač a jeden útočný proud C na lokalizaci a likvidaci požáru. Druhé vozidlo AZ-30, bylo ustaveno u jednotky Kamenický Šenov, kde byl vytvořen jeden útočný proud C na lokalizaci a likvidaci požáru na střeše a podkroví. Společně s naší jednotkou zasahovala jednotka HZS Česká Lípa. Na místo zásahu povolána další technika a to CAS-32 T-815, která když přijela, tak prováděla doplňování vody do CAS a kyvadlovou dopravu vody na náměstí a poté do firmy Preciosa. Celkem 19x. Následně se náš žebřík protočil s výškovou technikou HZS Česká Lípa. Po přejetí na druhou stranu zásahu opětovně naše jednotka prováděla likvidační práce ze žebříku. V odpoledních hodinách se naše vozidlo CAS-24 Volvo II vrátilo zpět na základnu a jednotka se poté protáčela na místě zásahu. K tomuto účelu bylo využito vozidlo DA VW. Ve večerních hodinách VZ nahlásil likvidaci požáru a proto naše jednotka provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na svou základnu. Nikdo zraněn.

ZVJ Kočí Martin