Požár lesa Svor dne 6.3 2023

  • Autor příspěvku

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár lesa okolo železniční tratě. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-815. Během jízdy k zásahu obdržena informace s KOPIS, že provoz na železnici nebude zastaven, ale bude pouze omezená rychlost pro vlaky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že již zasahuje jednotka HZS LK. Jednotka se po dohodě s VZ vybavila ženijním nářadím a vydala se společně s jednotkou HZS LK na pěší průzkum kolem trati, kde bylo následně nalezeno několik žhavých a doutnajících ohnišť po těžbě. Jednotka prováděla rozhrabávání ohnišť za pomocí ženijního nářadí a dohašování za pomocí sněhu. Dále se na místo dostavila jednotka HZS SŽDC Liberec, která si následně převzala velení na místě události. Po likvidaci a dohodě s VZ bylo provedeno sbalení materiálu a jednotka se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan