Požár lesa Kytlice dne 16.7 2023

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár lesa u obce Kytlice. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-32 T-148 II včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno že se jedná o požár lesního a travního porostu od Elektrického vedení a již zasahují jednotky PO ÚLK Kytlice a HZS Česká Kamenice. Jednotka provedla na žádost VZ doplnění vody do CAS jednotky HZS a následné zřízení čerpacího stanoviště na přilehlém Hraničním rybníku, kde bylo nasazeno kalové čerpadlo Honda, dále natažení dopravního vedení 5x „B“ a prováděna dálková doprava vody do CAS. Po ukončení hasebních prací a závěrečném průzkumu se jednotka po dohodě s VZ a sbalení materiálu vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn.

VD Synek Jan