Dopravní nehoda 1x NA + dodávky a vleku silnice 1/13 Prácheň dne 24.5 2023

Dnes v poledne byla naše jednotka vyslána na dopravní nehodu s velkým únikem ropných látek. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo ke střetu NA a dodávky včetně přívěsného vozíku na kterém bylo vozidlo po závadě. Jednotka provedla zajištění místa zásahu. Na místě zásahu hlídka PČR Nový Bor. Jednotka dále zjistila masivní únik cca 500 litrů motorové nafty z NA. Při střetu došlo k protrhnutí palivové nádrže na NA. Řidič nám sdělil, že chvilku před střetem dotankoval obě nádrže na palivo u benzínové stanice ve Cvikově. Jednotka proto provedla protipožární opatření odpojením aku. Dále jednotka provedla posyp vozovky sorbentem a snažila se zabránit úniku nafty do zeminy a vodoteče. Na místo zásahu povolána zástupkyně ORM OŽP Měú Nový Bor. Na místě zásahu jednotka HZS. Provedeno předání místa zásahu. Nadále bylo prováděno zabránění dalších škod vinnou úniku nafty. Poté na místě MP Nový Bor, která přivezla zástupkyně OŽP, dále odtahová služba, majitelka NA, majitel dodávky, odtahová služba pro dodávku, a správce komunikace AVE CZ Česká Lípa, také VČ jednotky HZS Česká Lípa. VZ si na místo povolal posilovou jednotku HZS LBC včetně kontejneru. Dále na místě zástupce Povodí Ohře a Lesů ČR skrz únik ropných látek do vodoteče a lesa. Na místě i ŘD HZS Česká Lípa. Naše jednotka po dohodě s VZ provedla posílení jednotky o DA VW včetně osádky, která přivezla na místo zásahu velké množství sorbentu. Poté přivezeny i nádoby na přečerpání motorové nafty z NA. Provedeno několik posypů vozovky a zeminy, včetně vodní hladiny. Na místě zásahu skupina dopravních nehod z České Lípy. Provedeno pouštění dopravy a to kyvadlově. Po vyšetření nehody, odčerpání motorové nafty, byla vozovka úplně uzavřena a započalo vyprošťování nákladního vozidla z příkopu za pomoci vyprošťovací techniky. Naše DA provedlo odvoz odčerpané nafty na požární zbrojnici, kdy byla majitelka NA informována, kde si může odčerpanou naftu vyzvednout. Následné vyproštění vozidla a návěsu na vozovku. Došlo k dalšímu úniku motorové nafty, která se asanovala sorbentem. Následný úklid vozovky společně s jednotkou HZS a správcem komunikace. Poté VZ rozhodl o návratu jednotek PO na své základny, což bylo po úklidu materiálu provedeno. Pak byl proveden návrat jednotky na základnu. Nikdo zraněn

ZVJ Kočí Martin