DN autobusu silnice 1/13 směr Prácheň dne 7.12 2022

  • Autor příspěvku

Dnes k večeru byla naše jednotka vyslána na nehodu linkového autobusu na silnici 1/13 směr Prácheň. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Cesta k zásahu byla komplikovaná, protože komunikace byla namrzlá, neošetřená a zacpaná automobily. Po dojezdu na místo průzkumem zjištěno, že se jedná o autobus, který sklouzl pravým předním kolem mimo komunikaci. Komunikace byla kluzká a neošetřena posypem. Jednotka pomoci soli a klínů provizorně zajistila autobus proti pohybu. Po dojezdu HZS předáno velení a jednotka dále plnila úkoly VZ. Nikdo zraněn. VD Havlík Tomáš