DN 2x OA se zraněním Svor dne 13.1 2023

  • Autor příspěvku

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na nehodu dvou vozidel s požadavkem na vyproštění zraněných osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 2x OA se zraněním a již zasahuje jednotka Cvikov a hlídka PČR, komunikace uzavřena. Následně se na místo dostavila jednotka HZS a posádky ZZS. Jednotka spolupracovala s ostatními JPO při vyproštění osoby z vozidla za pomocí páteřové desky a transportu do sanitního vozu. Jednotka zůstala na místě události pro potřeby Policie a následný úklid vozovky a jednotky Cvikov a HZS se na pokyn VZ vrátily zpět na základnu. Jednotka provedla odtažení dvou OA mimo komunikaci za pomocí CAS, dále proveden úklid vozovky následné sbalení materiálu. Místo předáno Policii a jednotka se vrátila zpět na základnu. Nikdo zraněn. VD Synek Jan