DN 1x OA + únik ropných látek Skalice dne 24.2 2023

  • Autor příspěvku

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Během jízdy na místo události byla nehoda vyhledávána projetím silnice I/9 od Lídlu až po obec Chotovice, kdy nebylo nic nalezeno. Později obdržena informace z KOPIS, že nehoda by se měla nacházet na začátku obce Skalice u České Lípy. Po příjezdu na místo bylo provedeno zajištění místa události ustavením CAS, dopravních kuželů a osvětlovacích puků dále průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 1x OA mimo komunikaci na střeše mezi hrázemi nad vodním tokem, jedna osoba (řidič) mimo vozidlo a již zasahuje hlídka PČR. Řidič bez viditelných zranění odmítl nasazení krčního límce a jakoukoliv prohlídku. Zjištěn drobný unik provozních náplní do vodního toku. Dále se na místo dostavila jednotka HZS a posádka ZZS do jejíž péče byl řidič předán. Jednotka dále prováděla řízení provozu na komunikaci a dále plnila pokyny VZ, spolupracovala s jednotkou HZS při vyproštění vozidla za pomocí Jeřábu, po vyproštění vozidla bylo provedeno zasypaní uniklých provoz. náplní sorbentem a protipožární opatření odpojením AKU, odstranění poškozeného zábradlí z koryta potoka, které částečně zasahovalo do komunikace.  Na místo se následně dostavila  MěP Nový Bor se zástupcem z odboru Životního prostředí. Po dohodě s VZ a sbalení materiálu se jednotka vracela zpět na základnu. Během jízdy na základnu jednotka narazila na olejovou skvrnu v křižovatce ulice Skalická a silnice I/9 událost ohlášena telefonicky na KOPIS a jednotka následně po dohodě s KOPIS začala řešit další událost.

VD Synek Jan