DN 1x OA se zraněním silnice 1/13 Okrouhlá dne 16.1 2023

  • Autor příspěvku

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na nehodu jednoho osobního vozidla se zraněním osob. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že zraněná osoba je mimo vozidlo. Vozidlo na střeše. Jednotka provedla zajištění místa zásahu a protipožární opatření vypnutím klíčku. Dále provedla předlékařskou pomoc zraněné osobě. Dalším průzkumem zjistila únik ropných látek. Na místě zásahu hlídky PČR. Dále jednotka HZS, která provedla posyp látek sorbentem. Následně naše jednotka dále nezasahovala. Poté proveden úklid materiálu a po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Nikdo zraněn. ZVJ Kočí Martin