Únik ropných látek silnice 1/9 Nový Bor obchvat dne 27.10 2023

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na obchvatu města. Na místo zásahu byla vyslána technika CAS-24 Volvo I včetně osádky. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k neznámému úniku ropných látek na kruhovém objezdu silnice I/9 směr Svor, které jednotka asanovala sorbentem. Sorbent ponechán na vozovce. Následně proveden průzkum komunikace 1/9 ve směru na Svor po sjezd na Nový Bor z důvodu dalšího možného úniku ropných látek, který se nepotvrdil. Poté byl proveden úklid materiálu a návrat jednotky zpět na základnu. Nikdo zraněn.
VD Toms Jan