Schůzka na Euroregionu Nisa v Liberci I

17. listopadu 2014 v 15:48 | 134 komentářů


Zápis z koordinační schůzky k projektu „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“ Das Protokoll aus der Verhandlung zum Projekt „ Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Nisa“ – realizace / die Durchführung 1.3.2009 – 15.3.2011 Datum: 26.3.2010 Místo / Ort: Euroregion Nisa, 1. máje 858/26, 460 07 Liberec III-Jeřáb Přítomni / Anwesend: viz prezenční listina / anbei die Präsenzliste Program / Programm: 1. Školení pro partnery projektu – zajistí LP ERN ve spolupráci s HZS LK Termín: 10.7.2010 v 10 hod. Hasičské zbrojnici SDH v Novém Boru; Hasiče z Zittau vyzvedne v 9 hod. na hraničním přechodu Lückendorf/Petrovice zástupce Hasičů z Nového Boru Schulung für die Projektpartner – stellt LP ERN in der Zusammenarbeit mit HZS LK sicher Termin: 10.07.2010 um 10 Uhr in Gerätehaus der Feuerwehr in Nový Bor; Die Feuerwehr Zittau wird um 09.00 Uhr durch die Feuerwehr Novy Bor am Grenzübergang Lückendorf/Petersdorf abgeholt 2. Společné cvičení partnerů projektu – zajistí HZS LK společně s p. Štyndlem a SDH Nový Bor Termín: 10.7.2010 v Novém Boru – Požár budovy městského úřadu v Novém Boru Gemeinsame Übung der Projektpartner – stellen HZS LK zusammen mit Herrn Štyndl und SDH Nový Bor sicher Termin: 10.7.2010 in Nový Bor – Brand des Stadtamtgebäudes in Nový Bor Společné cvičení partnerů projektu spolu se ZZS LK a Policií ČR a prezentace pořízené techniky – zajistí HZS LK ve spolupráci s p. Poppem a SDH Krásná Studánka - Liberec Termín: 10.9.2010 v Liberci – Požár budovy Magistrátu města Liberec Gemeinsame Übung der Projektpartner gemeinsam mit LK Rettungsdienst und Polizei der ČR und die Präsentation beschaffter Technik – stellen HZS LK zusammen mit Herrn Popp und SDH Krásná Studánka – Liberec sicher Termin: 10.9.2010 in Liberec – Brand des Stadtamtgebäudes in Liberec 3. Vyúčtování – kontrola dle čl. 16 Povinností partnerů je řádně vyplnit Zprávu o průběhu projektu + Soupisku výdajů – nutné je dodržovat všemi partnery odsouhlasené období (čtvrtletí) a tyto doklady předložit ke kontrole dle čl. 16. Zkontrolované/certifikované podklady předat ERN, aby mohl LP vypracovat společnou Žádost o platbu a odeslat SAB Dresden. Die Abrechnung – die Kontrolle Art. Nr. 16 Pflicht der Partner ist es ordentlich den Projektforschrittsbericht + die Belegliste ausfüllen – notwendig ist auch die mit allen Partnern vereinbarte Fristen (Quartals) einzuhalten und folgende Unterlagen zur Kontrolle gemäß Artikel 16 vorlegen. Diese überprüften und vom jeweiligen Artikel 16 Prüfer gestempelten Unterlagen sind der ERN zu übergeben, so dass der LP einen gemeinsamen Auszahlungsantrag erarbeiten und zur SAB Dresden senden kann. 4. Předávání nové techniky SDH v Česku a v Sasku Nový Bor – 25.2.2010 v 10 hod. Liberec – Krásná Studánka – 27.2.2010 ve 14 hod. Příšovice – 10.4.2010 v 10 hod. Česká Lípa – 05/2010 ? Zittau – 08/2010 ? Übergabe neuer Technik der Feuerwehr in ČR und in Sachsen Nový Bor – 25.2.2010 um 10 Uhr Liberec – Krásná Studánka – 27.2.2010 um 14 Uhr Příšovice – 10.4.2010 um 10 Uhr Česká Lípa – 05/2010 ? Zittau – 08/2010 ? 5. Společné cvičení partnerů projektu v Německu – zajistí SDH Zittau Termín: 09/2010 Zittau – Lesní požár Gemeinsame Übung der Projektpartner in Deutschland – stellt Feuerwehr in Zittau sicher Termin: 09/2010 in Zittau – Waldbrand Zapsala/Notiert: Věra Kazderová

Podporujeme
Počítadlo návštěv


TOPlist

© 2010 Hasiči Nový Bor - všechna práva vyhrazena.
Reprak & ZeusEx